Locuteur: Karin

Langue Danois wiki ethnologue
Famille des langues Indo-européenne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Notre Père

Fader vor, du som er i Himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen

Je vous salue Marie

Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen

Gloire au Père

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

Symbole des Apôtres

Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader, Himlens og jorden Skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Gud, den Almægtiges Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse, og det evige liv. Amen