Prières en gallois | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en gallois (cymraeg)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Gallois (cymraeg)

face Locuteur: Gwenan (Royaume-Uni, Dolgellau)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en gallois (cymraeg)

play_circle_filled
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen

Notre Père en gallois (cymraeg)

play_circle_filled
Ein Tad, y sy yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw,
deled dy deyrnas,
bydded dy ewyllys,
ar y ddaear megis yn y nef.
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau i ni ein dyledion,
fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.
Ac nac arwain ni i brofedigaeth,
eithr gwared ni rhag drwg.
Amen

Je vous salue Marie en gallois (cymraeg)

play_circle_filled
Henffych well, Mair, llawn o ras,
yr Arglwydd sydd gyd â thi,
bendigedig wyt ti ym mhlith merched,
a bendigedig yw Ffrwyth dy groth di Iesu.
Sanctaidd Fair, Mam Duw,
gweddïa drosom ni pechaduriaid yr awr hon,
ac yn awr ein hangeu.
Amen

Gloire au Père en gallois (cymraeg)

play_circle_filled
Gogoniant i'r Tad ac i'r Mab ac i'r Ysbryd Glan,
megis yr oedd yn y dechrau y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad yn oes oesoedd.
Amen

Symbole des Apôtres en gallois (cymraeg)

play_circle_filled
Credaf yn Nuw Dad Hollalluog,
Creawdwr nef a daear.
Ac yn Iesu Grist ei unig Fab, ein Harglwydd,
a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,
a'i eni o Fair Forwyn,
dioddefodd dan Pontiws Pilat,
fe'i croeshoeliwyd, bu farw, a'i gladdu,
disgynnodd i uffern,
atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,
esgyn i'r nefoedd,
ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog,
daw oddi yno i farnu'r byw a'r meirw.
Credaf yn yr Ysbryd Glân,
yr Eglwys Lân Gatholig,
cymun y Saint,
maddeuant pechodau,
atgyfodiad y cnawd,
a'r bywyd tragwyddol.
Amen

Symbole de Nicée-Constantinople en gallois (cymraeg)

play_circle_filled
Credaf yn un Duw, Tad Hollalluog,
gwneuthurwr nef a daear
a phopeth gweledig ac anweledig.
Ac yn un Arglwydd Iesu Grist,
unig-anedig Fab Duw,
wedi ei genhedlu o'r Tad cyn yr holl oesoedd.
Duw o Dduw, llewych o lewych,
gwir Dduw o wir Dduw,
wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneuthur,
yn un hanfod a'r Tad,
yr Hwn y gwnaed popeth drwyddo,
yr Hwn, erom ni ddynion ac er ein hiachawdwriaeth
a ddaeth i lawr o'r nefoedd,
ac a gnawdolwyd trwy'r Ysbryd Glân o Fair Forwyn,
ac a ddaeth yn ddyn.
Croeshoeliwyd ef hefyd drosom ni dan Pontius Pilat,
dioddefodd, ac fe'i claddwyd.
Ac atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythurau,
ac esgynnodd i'r nef, ac eistedd ar ddeheulaw'r Tad,
a daw ef drachefn mewn gogoniant
i farnu'r byw a'r meirw,
a diwedd ni bydd ar ei deyrnas.
A chredaf hefyd yn yr Ysbryd Glân,
yr Arglwydd a'r Bywiawdwr,
sy'n deillio o'r Tad a'r Mab,
yr Hwn gyda'r Tad a'r Mab
a gydaddolir ac a gydogoneddir,
ac a lefarodd drwy'r proffwydi.
Ac yn un Eglwys lân, gatholig ac apostolig.
Addefaf un bedydd er maddeuant pechodau.
A disgwyliaf atgyfodiad y meirw
a bywyd y byd sydd i ddyfod.
Amen
list Afficher la liste des prières en toutes les languesWallis & Futuna