Locuteur: Liliane

Langue Futunien wiki ethnologue
Famille des langues Austronésienne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie Ma'oki'oki. Amene

Notre Père

Ko lomatou Tamana e i Selo, ke tapusa lou suafa, ke aumai lau pule, ke fai lou finegalo, ile kele o faipe i Selo. Ke soli maii le aso nei amatou nea kai o aso fuli, ti ke fakamolemole omatou agasala, o faipe lomatou fakamolemole kia latou e agasala mai kia matou, ti aua se ke tuku ai matou ki le fakasala, kae fakasao matou mei le veli. Amene

Je vous salue Marie

Alofa Malia, e ke apele i kalasia, e ia le koe le Aliki, e ke manuia koe i fafine fuli ai, ti e manuia Sesu, ko le fua o lou alo. Sagata Malia, ko le tinana o le Atua, ke ke ulafaki matou agasala, i le aso nei, ti mo le aso o lomatou mate. Amene

Gloire au Père

Kololia ki le Tamana mo le Alo mo le Laumalie Maokioki. Kololia i mua ti kololia i aso nei, ti mo aso katoa ai. Amene

Symbole des Apôtres

E kau tui ki le Atua, ko le Tamana Mafimafi, aia na ina gaoi le lagi mo le kele. Ti e kau tui kia Sesu Kilisito, ko lona Alo fuai e tasi, ko lotatou Aliki, na fakatupu aia e le Laumalie Ma'oki'oki, ti fanaui aia e le Taupo'ou ko Maloa, ti na mamae aia i le pule a Posio Pilato, na kolusifiko aia, ti mate, ti fakakoloa, ti ifo aia ki Ifeleno, ti tu'uake aia i lona aso tolu mei le mate, ti sa'ele aia ki selo o agai aia i le lima atamai o le Atua, ko le Tamana Mafimafi ti sa'ele aia mei ai ke ina fakamau le ma'uli mo le mate. E kau tu ki le Laumalie Ma'oki'oki, mo le sagata Ekelesia katolika, mo le komunio o kakai agatonu, mo le fakamolemole o agasala, me le tu'uake o tino, mo le ma'uli le'egato. Amene

Locuteur: Kapeliele

Langue Futunien wiki ethnologue
Famille des langues Austronésienne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie Ma'oki'oki. Ameni

Notre Père

Ko lomatou Tamana e i Selo, ke tapusa lou suafa, ke aumai lau pule, ke fai lou finegalo, ile kele o faipe i Selo. Ke soli maii le aso nei amatou nea kai o aso fuli, ti ke fakamolemole omatou agasala, o faipe lomatou fakamolemole kia latou e agasala mai kia matou, ti aua se ke tuku ai matou ki le fakasala, kae fakasao matou mei le veli. Ameni

Je vous salue Marie

Alofa Malia, ke apele i kalasia, e ia le koe le Aliki, e ke manuia koe fafine fuli ai, ti e manuia Sesu, ko le fua o lou alo. Sagata Malia, ko le tinana o le Atua, ke ke ulafaki matou agasala, i le aso nei, ti mo le aso o lomatou mate. Ameni

Gloire au Père

Kololia ki le Tamana mo le Alo mo le Laumalie Maokioki. Kololia i mua ti kololia i aso nei, ti mo aso katoa ai. Ameni