Locuteur: Vladimir

Langue Roumain wiki ethnologue
Famille des langues Indo-européenne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Notre Père

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin

Je vous salue Marie

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin

Gloire au Père

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Symbole des Apôtres

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului. Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Duhul Sfânt Sfânta Biserică catolică împărtăşirea Sfinţilor iertarea păcatelor învierea morţilor viaţa veşnică. Amin

Locuteur: Lucia

Langue Roumain wiki ethnologue
Famille des langues Indo-européenne wiki
Écriture latin scriptsource
Église orthodoxe roumaine wiki

Signe de la Croix

In numele Tatalui, Al Fiului, Si al Sfantului Duch. Amin

Notre Père

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa si pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin