Mluvčí: Vladimir

Jazyk Rumunština wiki ethnologue
Indoevropská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Otčenáš

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin

Zdrávas Maria

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin

Sláva Otci

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Apoštolské vyznání víry

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului. Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Duhul Sfânt Sfânta Biserică catolică împărtăşirea Sfinţilor iertarea păcatelor învierea morţilor viaţa veşnică. Amin

Mluvčí: Lucia

Jazyk Rumunština wiki ethnologue
Indoevropská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Rumunská pravoslavná církev wiki

Znamení kříže

In numele Tatalui, Al Fiului, Si al Sfantului Duch. Amin

Otčenáš

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa si pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin