Růžencové modlitby v esperantu | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v esperantu

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Esperanto

Mluvčí (žena): Jaroslava
Původ: Česko, Frýdek [mapa]
Nahráno: 2017-02-01
Informace o jazyku: Ethnologue: epo | Wikipedia: Esperanto
Stav jazyka podle EGIDS: 3
Znamení kříže v esperantu:

En la nomo de la Patro, kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito. Amen

Otče náš v esperantu:

Patro Nia, kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu via nomo. Venu via Regno. Fariĝu via volo, kiel en la ĉielo tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Amen

Zdrávas Maria v esperantu:

Saluton, Maria, gracoplena, la Sinjoro estas kun Vi. Benata Vi estas inter la virinoj kaj benata estas la frukto de via sino, Jesuo. Sankta Maria, Dipatrino, preĝu por ni pekuloj nun kaj en la horo de nia morto. Amen

Sláva Otci v esperantu:

Gloro al la Patro, kaj al la Filo, kaj al la Sankta Spirito,kiel estis en la komenco,kaj nun kaj ĉiam, kaj en ĉiuj jarcentoj. Amen.
Ho Jesuo, pardonu al ni niajn pekojn, gardu nin kontraŭ la infera fajro, konduku ĉiujn animojn en la ĉielon, precipe tiujn, kiuj plej multe bezonas vian kompaton.

Apoštolské vyznání víry v esperantu:

Mi kredas je Dio, la Patro ĉiopova, la Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, kaj je Jesuo Kristo, lia unusola Filo, nia Sinjoro, kiu estis koncipita de la Sankta Spirito, naskiĝis el Virgulino Maria, suferis sub Poncio Pilato kaj estis krucumita, mortis kaj estis entombigita, Li descendis al la infero, la trian tagon Li reviviĝis, ascendis en la ĉielon, eksidis ĉe la dekstro de Dio, la Patro ĉiopova, de kie Li revenos por juĝi la vivantojn kaj la mortintojn. Mi kredas je la Sankta Spirito, je la sankta katolika Eklezio, je la unueco de la sanktuloj, je la pardono de la pekoj, je la reviviĝo de la korpoj, je la eterna vivo. AmenMadagaskar