O aplikaci

African Keyboard (“Klávesnice afrických jazyků”, dostupná v angličtině a francouzštině) je aplikace pro telefony a tablety se systémem Android, která umožňuje psaní zvláštních znaků vyskytujících se v afrických jazycích, které používají abecedy založené na latince. Záměrem je poskytnout uživatelům prostředek ke psaní jejich místních jazyků a pomoci tak uchování a rozvoji těchto jazyků a jejich kultur.

Tip: Potřebujete Klávesnici afrických jazyků pro počítač? Je tu PolyglotKeyboard pro Windows

Klávesnice nabízí obvyklá rozložení QWERTY a AZERTY a umožňuje tak běžné použití i ke psaní angličtiny, francouzštiny a podobně. Nad touto základní klávesnicí má uživatel přístup ke zvláštním symbolům používaným v různých afrických jazycích. Tyto znaky jsou seskupeny pod jednotlivá písmena latinky podle grafické a fonetické podobnosti a je možné je vyvolat dlouhým stiskem klávesy. Mnoho afrických jazyků používá různé akcenty pro zápis tónů, nasalizace a podobně. Horní řada kláves dává přístup k těmto akcentům, které mohou být kombinovány s téměř jakýmikoli znaky.

Snímek obrazovky – Základní rozložení africké klávesnice
Základní rozložení africké klávesnice
Snímek obrazovky - Dlouhé stisknutí písmene vyvolá speciální znaky
Dlouhé stisknutí písmene vyvolá speciální znaky

Ačkoli můžete použít předvolenou kompletní sadu znaků “Full African Keyboard Character Set”, přes menu nastavení je možné vybrat si určitou sadu znaků pro jazyky jednotlivých oblastí. Dostupné možnosti jsou:

Standardizované abecedy

  • African Reference Alphabet (zahrnuta ve “Full Character Set”)
  • Benin National Languages Alphabet
  • Berber Latin Alphabet
  • General Alphabet of Cameroon Languages
  • Guinean National Alphabet
  • Pan-Nigerian Alphabet
  • Tamasheq Latin Alphabet
  • Yoruba Alphabet (Yoruba Orthography Committee)

Neformální sady znaků podle zemí

Algeria, Angola, Botswana, Burkina Faso, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Chad, Ivory Coast, Kenya, Liberia, Libya, Malawi, Mali, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Namibia, Niger, Republic of Congo, Senegal, Sierra Leone, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Instalace

Stáhněte si African Keyboard z Google Play Store.

Obvyklým způsobem aplikaci nainstalujte. Nejsou vyžadována žádná zvláštní oprávnění.

Aktivujte klávesnici v Nastavení. Android vás bude pravděpodobně varovat s tím, že klávesnice třetích stran mohou být nebezpečné. Nemějte obavy, tato aplikace neukládá žádná data jakéhokoli druhu.

V Nastavení vyberte African Keyboard jako předvolenou.

Snímek obrazovky – Výběr klávesnice
Výběr klávesnice

Otevřete jakoukoli aplikaci a pište …

Použití

Klávesnice je dostupná ve verzi QWERTY a AZERTY pro anglicky a francouzsky mluvící uživatele. Zvláštní znaky vlastní abecedám jednotlivých místních jazyků jsou dostupné po dlouhém stisku kláves.

První řada kláves obsahuje výběr různých akcentů. Jde o modifikující znaky, to znamená, že je třeba nejdříve napsat zvolené písmeno a teprve pak stisknout potřebný akcent. Některé klávesy obsahují dva akcenty. Jednoduchým nebo dvojím kliknutím vyberete první nebo druhý z nich.

Jedním stiskem klávesy Shift je možné napsat jedno velké písmeno. Dvojitý stisk Shift zamkne klávesnici v režimu velkých písmen. Další stisk Shift přepne klávesnici opět na malá písmena.

Stisk ikonky “zeměkoule” přepne na další metodu vstupu (obvykle jde o jinou nainstalovanou klávesnici).

Jeden stisk klávesy “. ,” vloží tečku, dvojitý stisk čárku. Dlouhý stisk vyvolá klávesnici symbolů.

Dlouhý stisk mezerníku otevře nastavení aplikace.

Snímek obrazovky – Nastavení klávesnice
Nastavení klávesnice

Historie projektu

V létě 2016 jsem pracoval jako IT dobrovolník v jedné místní škole v Yaoundé v Kamerunu. Jednoho dne za mnou přišel můj přítel Boskary, člen rodiny, u které jsem bydlel s otázkou, jak může psát na svém telefonu s Androidem svůj rodný jazyk Ngiemboon. Tento jazyk obsahuje některé exotické znaky jako “ʉ”, “ɔ” nebo “ŋ”, které nejsou k nalezení na běžných klávesnicích. Jako člověk, který má rád jazyky, je pro mě vždycky smutné vidět, když technika škodí, namísto aby pomáhala rozvoji menšinových jazyků. Musel jsem Boskarymu říct, že jeho problém nemá snadné řešení, ale slíbil jsem mu, že se pokusím něco pro něj udělat. Po několika dnech programování a zjišťování podrobností přišla na svět aplikace African Keyboard, nabízející přístup nejen ke znakům abecedy Ngiemboon, ale (ideálně) ke všem zvláštním znakům obsažených v abecedách afrických jazyků odvozených od latinky.