Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující mobilní aplikace:

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Neshromažďujeme o vás žádné osobní údaje. Neshromažďujeme žádné informace, které zadáte do některé z uvedených aplikací. Všechny takové informace zůstávají ve vašem vlastním zařízení pod vaší kontrolou.

Jaké další informace shromažďujeme?

Všechny uvedené aplikace využívají několik forem sběru dat včetně služby Google Analytics. Žádné údaje shromážděné službou Google Analytics nelze použít k vaší osobní identifikaci a slouží k poskytování statistik o demografických údajích návštěvníků a informací o případných poruchách aplikací, které nám pomohou při jejich opravě.

Jak nás můžete kontaktovat v případě dalších dotazů?

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany osobních údajů při používání našich aplikací, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese dominik.ramik@seznam.cz.