Modlitby v polštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v polštině (język polski)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (120)   Ohrožený jazyk (11)   Umírající / mrtvý jazyk (2)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Polština (język polski)

face Mluvčí: Anton (Polsko, Katowice)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Otčenáš v polštině (język polski)

play_circle_filled
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen

Zdrávas Maria v polštině (język polski)

play_circle_filled
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen

Sláva Otci v polštině (język polski)

play_circle_filled
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen

Apoštolské vyznání víry v polštině (język polski)

play_circle_filled
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie
społeczność Świętych,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchWallis & Futuna