Mluvčí: Bertrand

Jazyk Bislámština wiki ethnologue
Kreolské jazyky jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Long nem blong Papa, mo Pikinini, mo Holy Spirit. Amen

Otčenáš

Papa blong mifala, we yu stap long heven, nem blong yu i tabu. Mifala i wantem we olgeta man oli ona long yu, mo we olgeta man long wol oli mekem olsem we yu yu wantem, olsem we olgeta long heven oli stap mekem. Plis yu givim kakae long mifala, i naf blong tede. Yu fogivim mifala from ol sin blong mifala, olsem we mifala i stap fogivim ol man we oli mekem i nogud long mifala. Yu no letem ol samting oli kam traem mifala tumas, yu blokem Setan i no kam spolem mifala. Amen

Zdrávas Maria

Meri, i gud yu glad, God i mekem i gud tumas long yu. Hem i stap wetem yu. Hem i blesem yu moa long olgeta woman. Hem i blesem Jisas tu, Pikinini blong yu. Holi Meri, Mama blong God, plis yu pre blong helpem mifala man blong sin, naoia mo long taem blong ded blong mifala. Amen

Apoštolské vyznání víry

Mi bilif long God, Papa we i gat olgeta paoa, hem i mekem heven mo wol. Mi bilif long Jisas Kraes, we hem wan i stret Pikinini blong God, Hem i gudfala Masta blong yumi. Hem i bon long paoa blong Holy Spirit, i bon long wan gel Mere, we neva man i bin go long hem. Hem i harem nogud tumas long han blong Ponce Pilate. Oli nilim hem long kros, hem i ded mo oli berem hem. Hem i godaon long ples blong dedman. Tri dei i pas, nao hem i girap, hem i laef bakegen. Hem i go antap long heven. nao i sidaon long raet saet blong God. Papa we i gat olgeta paoa. Bambae hem i kambak long wol ia bakegen blong mekem kot long olgeta man, olgeta we oli laef wetem olgeta we oli ded finis. Mi bilif long Holy Spirit. Mi bilif we Jyos blong God i tabu, i wan nomo mo i blong olgeta man. Mi bilif we olgeta Kristin man long heven mo long wol oli wan famili nomo. Mi bilif we God i save tekemaot ol sin, mo we bambae hem i mekem bodi blong ol dedman oli laef bakegen. Mo mi bilif long laef we i no save finis. Amen