Mluvčí: María

Jazyk Paraguayská guaranština wiki ethnologue
Tupi jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Tuva, Ta'yra, Pytu Marangatu Rérape.

Otčenáš

Ore ru, yvágape reiméva toñembojeroviákena nde réra ta ore añuãmba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha Eme'ê oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevêva: eheja reíkena oréve ore rembiapo vaikue roheja rei háicha ore rapichápe hembiapo vaikue ore ndive, aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai haguáme Ha ore pe'a opa mba'e vaigui. Taupéicha

Zdrávas Maria

Tupâ nemo maitei María, Ñamandu aguyje ne renyhê, Tupâ oî nendive, kuñakuéra apytépe jehovasapýva, ha ne menby yva marangatu etéva oî nde retepýpe, Jesú. Tupasy María, eñembo´e ore rehe, rekovaívare, koaga, ha opa árarohópeve koyvyapé´árigui. Taupéicha

Sláva Otci

Ñamomba'e guasu Túvape, ha Ta'ýrape ha Espíritu Santope, oiko haguéicha iñepyrumby guive yma, ko'ãga ha tapiaite. Taupéicha

Apoštolské vyznání víry

Arovia, Arovia, Ñandejara Ñande Ru pe, Túva ipu'akapáva, ojapóva yvy ha yvága. Arovia, Arovia, Ñandejara Hesukristo pe, Ñandejára Nande Ru Ra'y peteïete, oiko ypy va'ekue yvypóra ramo Espíritu Santo rehae ha osëva'ekue arapýpe Tupäsy María Marane'y retepýgui. Poncio Pilato poguype heta ohasa asy, oñeñembosarái hese, oñemosaingo ha omano kurusúre, oñeñoty, oguejy umi omanómava'ekue oî hápe, upégui, mbohapy arahápe, oikove jevy, oikove jevy ojupi yvágape, oikove jevy, ha oguapy Nandejára Ñande Ru ipu'akapáva ykére. Oikove jevy, ha upégui ou jevyta ome'ë hagua, imba'erä oikovéva ha omanóvape, hembiapokue rehe. Arovia, Ñandejara Espiritu Santo pe, arovia Iglesia katólica, katólica marangatu arovia oiha juaju ha ñopytyvömba guasu Tupá Ñandejára ra'y kuéra apytépe, arovia Tupá Ñandejára ñane mopotîha ñane angaipágui, arovia omanóva oikove jevyha, ha arovia oïha tekove opave'ÿva. Taupéicha