Tip: Chcete-li vyhledávat ve slovníku, použijte klávesy Ctrl+F.

'a znak 2. p. ve vztazích, kdy vlastník sám objekt vytvořil nebo je iniciátorem Ex.: Maliino oblečení. ~ Te kofu 'a Malia.
ā táz. záj. Ex.: co je to ~ koteā
-'aga suf. značící místo Ex.: spát - lůžko, jíst - jídelna ~ moe - moe'aga, kai - kai'aga
age část. srovnávání Ex.: pes je silnější než krysa ~ 'e malohi age te kuli 'i te kuma
age zn. vztahu s osobou nebo vzdáleným místem Ex.: 'Uvea je větší než Futuna. ~ 'E lahi 'Uvea age Futuna.
ai záj. zastupující věc o které se mluvilo v předchozí větě
ake část. srovnávání Ex.: Kokosová palma je větší než dům. ~ 'E ma'oluga ake te fu'u niu 'i te fale.
ānai zn. bud. č.
atu zn. akci vzhledem k osobě o které se mluví, psaná za sloveso Ex.: miluji tě ~ 'e 'au 'ofa atu
'aua zn. negativní rozkaz Ex.: nespi! ~ 'aua na'a ke moe!
e zn. podmětu ve větách s přechodným slovesem
'e zn. přít. a bud. č. sloves
faikai wallisské jídlo připravované v umu z kokosového mléka a maniokové mouky, případně taro nebo papáje
faka- préf. zn. způsob nebo příčinu
fo klasifikátor pro kulaté a kompaktní objekty
fu'u klasifikátor pro stromy
haha'i klasifikátor skupin lidí Ex.: věřící (lidé) ~ haha'i lotu
he neurčitý člen
hu'a klasifikátor tekutin
'i zn. 2. p.
ka zn. bud. č. některých sloves Ex.: příští týden (týden, který příjde) ~ 'i te vaha'a ka ha'u
kau zn. skupiny nebo plur.
ki part. 3. p.
ki zn. pohybu k místu nebo osobě Ex.: jít do Sofala ~ alu ki Sofala
kia zn. 3. p. osob a vlastních jmen Ex.: tobě ~ kia te koe
kua zn. dokončené akce, minulý čas, píše se před slovesem
lava zn. moci nebo schopnosti něco udělat
ma- préf. zn. možnost u sloves Ex.: dělat - moci udělat ~ fai - mafai
mai zn. vztahu s mluvčím n. první osobou
mole zápor
mo'o pro, kvůli
na'i zn. náklonnost, nahrazuje členy "te" a "he" plur.
ne'e zn. min. č. sloves Ex.: Šel jsem domů. ~ Ne'e 'au alu ki fale.
ni množný neurčitý člen před přivl. záj., nějací
o zn. důsledek nebo cíl akce, píše se po slovesu vyj. pohyb Ex.: Jdu pracovat ~ 'E au alu o gauē.
'o zn. 2. p.
pe zesílení významu, píše se za slovo Ex.: (velmi) dobře ~ lelei pe
si'i zn. náklonnost, nahrazuje členy "te" a "he" sing. Ex.: drahé dítě ~ si'i tamasi'i
te člen určitý
toko- préf. číslovek značící počet osob Ex.: kolik žen? ~ fafine 'e tokotahi?
'u zn. plur.

0 selo

1 tahi

2 lua

3 tolu

4

5 nima

6 ono

7 fitu

8 valu

9 hiva

10 hogofulu

20 'uafulu

21 uafulu ma tahi

22 uafulu ma lua

23 uafulu ma tolu

24 uafulu ma fā

25 uafulu ma nima

26 uafulu ma ono

27 uafulu ma fitu

28 uafulu ma valu

29 uafulu ma hiva

30 tolugofulu

40 fagofulu

50 nimagofulu

60 onogofulu

70 fitugofulu

80 valugofulu

90 hivagofulu

100 teau pro 200 a více se používá při skládání geau

200 lua geau

300 tolu geau

400 fā geau

500 nima geau

600 ono geau

700 fitu geau

800 valu geau

900 hiva geau

1'000 afe

2'000 lua afe

A

a ma pro čísla Ex.: dvacet jedna ~ uafulu ma tahi • mo • pa • a je to kua fai • a tak leva

Afganistan Afekanisitā

Afrika Afelika

Aglaia psilopetala lagakali strom se žlutými květy příjemné vůně sloužící k výrobě květinových náhrdelníků

Albánie Alepania

ale ka

alkohol alikole • kava

Alocasia macrorhiza kape rostlina vytvářející velké jedlé hlízy

alternátor atelenatele

Alžírsko Aleselia

ambasador fakafofoga

Amerika Amelika

ananas nāpolo

anděl 'aselo • Anděl Páně fetapā modlitba

andělský faka'aselo

Andorra Anetola

Anglie Pilitania

Angola Agola

ano 'io • koē resp.

aperitiv apeletife

apoštol tisipulo

Argentina Alasatine

armáda fo 'i solia • fo 'i tau • kautau

Asie Asia

asistovat při porodu fakafānau

kaito'a • ke Ex.: buď vůle tvá ~ ke fai tou finegalo

atak puke nemoci

Austrálie 'Ositalalia

auto kamiō terénní

automobil motokā

až do 'o a'u

B

babička kui fafine

bahnisko puvai

bahno pela

balíček kofukofu • pake

balík pake • tāsini

bambus kofe

banán fusi

banánovník fu'u fusi

bandité kaukovi

bar fale kava

basketbal faigao'i pasikete

bát se manavasi'i • mataku

bavit fakagao'i • bavit se gao'i

bavlna vavae

bdění 'ala se zesnulým před pohřbem

bdít 'ahoia přes noc • 'ala • 'ala'ala celou noc

bedna kesi • puha

běh lele

bekasina kiu

bělit

běloch papālagi

beránek akeno

bez he'e

bezchybný haohaoa být

běžet felele'i ve skupině plur. • lele sing.

Bible Tohi tapu

biceps 'ate 'i nima

bílá hina

bílit fakahina

biskup 'ēpikopō

bít haha • ta • tamate • fagatua s někým • bít se fuhu pěstmi

bitka fuhu

bitva tau

blahobyt koloā

blahopřát fakamalō

bláto pela

blbec fakahi'ahi'aga

blecha kutu

blesk fatuliki • hila

blízko ōvi být

blízký putuputu být

bod kai ve hře • potu

bodavý māsila • talatala

bodnout kai hmyz sing.

bodnutí huki

bohatství koloā

bohatý agakoloa člověk • koloa'ia

bojácnost ufiufi

bojovat fagatua

bojovník solia

bok fa'ahi • tafa

bolest mamahi • bolest břicha anaukolo • bolest hlavy mahaki 'ulu

bolestivý mamahi

bolet manavā

bota sūlie

bouře afā

božský faka'atua

božstvo 'atua tradiční božstva před příchodem křesťanství • tu'i

brambor putete

brána matapā

bránit 'e'ehi

brát si faka'aliki silou

bratr felela řádový • tehina ve vztahu k muži • tokolua ve vztahu k sestře • tuaga'ane ve vztahu k sestře

bratrství fakatautehina

bratrstvo fakatautehina

bríza havili

brousit faka'alo nůž a pod. • fakamata

bručet gulu

brutální fakamanu

brýle mata sio'ata • sio'ata

brzy ānai • vave

břeh mata vai • matafenua

březen malesio

břicho 'alo resp. • fatu • kete • manava

břitva tele

buď zdráv 'alofa

budoucí ka ha'u

bůh tu'i

Bůh 'Atua

bydlet 'afioi resp. • nofo sing. • nonofo plur.

býk pipi

být na'a někde • nofo někde sing. • nonofo někde plur.

bytí ma'uli

bzučet mumu

C

Canaga odorata mohokoi strom s vonnými květy, ze kterých se dělají květinové náhrdelníky

celý katoa

cement simā

cena 'aoga • totogi

centimetr setimeta

ceremonie to'oto'oga

cesta ala • folau někam

cestovat fagona • folau

cestovatel tagata folau

cestující kaufolau

cibule onioni

cigareta sikaleti • suluka z banánových listů

cikáda 'elekihi

cíl gata • gata'aga

církev 'ēkelesia

cítit fatu • homi vůni a pod.

citrón moli

citronela moega lō

cizí matāpule

co koteā

couvat holomuli

ctít vikiviki

ctnostný fakama'oni'oni

cukr suka

cukrová třtina fu'u to • to

cvrček 'elekihi

cyklon afā

Č

čaj  • vai mafana z bylin

čára vae

čas lakaga • lolotoga • temi • čas od času 'i he temi mo he temi

část fa'ahi • koga • vaega • vahe • část prasete koga puaka

často putuputu

čekat atali

čelo la'e

černá 'uli

čerstvý mokomoko

červ 'ugaga

červánky 'ata • māfoatā

červen sūnio

červená kula

červenec sūlio

česat helu vlasy • toli ovoce

Československo Sekosolovakia

čestné místo 'apa'apa při obřadu kava

číhat lama

čichat homi

Čína Siaina

čínská růže kaute

čínský siaina

číst lautohi

čistit faka'ātea • fufulu

čistý 'atea být, např. obloha • ma'a

člen alatike v gramatice

člověk tagata

čtvrtek felianima

D

ďábel temonio

ďábelský fakatemonio

daleko mama'o být

daň pa'aga tukuhau

dar foaki • me'a ofa • me'a 'ofa • mōlaga

dárek foaki • me'a ofa • me'a 'ofa • mōlaga

darovat foaki

dát 'ai něco někam • humaki do něčeho • dát k 'ai'aki • dát na slunce fakala'a • dát na vzduch fakaāgiāgi • dát náhrdelník kahoa'i • dát najevo fakahā • dát peníze fakapale tanečníkům, tradice při veřejných tancích na Wallisu • dát s 'ai'aki • dát se haga do něčeho

dav haha'i • tokolahi

dávat pozor fakaafio resp.

dávat výsledky fua

dávný 'afeā

dcera 'alo resp. • 'ofafine ve vztahu k otci • ta'ahine ve vztahu k matce

dědeček kui tagata

dědictví tofi'a

dědičně fakaholo

degradovaný 'e'ela vzhled a pod.

dej mi mai Ex.: dej mi tu láhev ~ mai te hina

dějiny hisitolia

děkovat fakafeta'i • fakamalō

děkuji malō si'i 'ofa pěkně

dělat fai něco • faia • mea'i • dělat díry luo • dělat grimasy fefe'u • dělat navzdory faka'apulu námaze a pod. • dělat obličeje fefe'u • 'ave'ave z někoho • dělat si legraci fakagao'i • fakahuahua z někoho

dělit vahe • dělit se tufaki

délka loa

dělnice fekaufafine

dělníci kaugāue

dělník fekautagata • tufuga

démon temonio

den 'aho

deník nusipepa

děrovat luo

deska laupapa • papa

déšť afuafu slabý • 'ua

deštník fakamalu

děťátko tamasi'i sing.

děti tamaliki plur.

dezert me'a malie

díky malō

dílo gāue

diplomat fakafofoga

díra luo • pu

diskotéka fale kava

dítě fānau • pepe • pikinini • tamasi'i sing. • tamasi'i vavae adoptivní • toe malé

dívat se faka'a'ata na • fakasiosio • sio • vaka'i

dívka finemui před. krásná

divný faikehe

divočák puaka vao

divoký fekai nezkrotný • kanivao

dlaň 'alofi 'i nima • launima

dlouho fualoa

dlouhý loa

dluh keleti • ma'ua

dnes 'i te 'aho nei

dno takele lodi

do 'i

dobrá práce malō

dobré dopoledne malō te ma'uli

dobré odpoledne malō si'i kātaki

dobré ráno malō te ma'uli

dobrosrdečnost manava'ofa

dobrota finegalo'ofa vlastnost

dobrý agalelei povahou • 'aoai k něčemu • ata k • lelei • lelei být • toega • vovo být, jídlo • dobrý den malō

dobře maliē • dobře řečený totonu • dobře uděláno! 'ue! • dobře udělaný totonu

dobře! 'ue!

docílit fakakatoa něčeho

dodávka kamiō auto

dojít 'aua na konec • hoko někam

dokázat fakamo'oni

dokončený hili být • 'osi být

dokončit fakahoko • fakakatoa • faka'osi

doktor tōketā

doktrína akonaki

dole 'i lalo • mālalo

dolů ifo Ex.: sestoupit ~ alu ifo

domýšlivý lotolahi

doopravdy mo'oni

dopis tohi

dopoledne pogipogi

dorazit faka'au • hoko někam • talolō někam • tau někam

dospívající tūpulaga chlapec

dost fiu mít něčeho

dostiučinění fakamamahi

dotýkat se alaala • fafā

doufat 'amanaki v něco • falala

dovnitř ki loto

dovolená 'aho mālōlō

dovolený faigafua

drahý 'aloa o osobě • 'ofaina být, osoba • totogi kovi cenou

drobek eve jídla a pod. • eve 'i pane chleba •

druh fa'ahiga

družstvo fo 'i gao'i sportovní

držet kukumi pevně • ma'u

dřevo 'akau • fafie suché, na spálení • mō 'i akau kus

dříve než mu'a

duben apelili

duha nuanua

duch laumālie • loto • temonio před. zlý • Duch Svatý laumālie ma'oni'oni

důkaz fakamo'oni

dům 'api • fale • fale maka kamenný • dům mladých fale u'ō fale sloužící k setkáním mladých z vesnice • dům pro duchovní cvičení fale fakamamahi Faith • dům pro porady fale fono kde se scházejí starší vesnice

důstojnost 'afio resp.

duše laumālie • loto

dutina luo

důvěřovat falala

důvod tafitō • tupu'aga • 'uhiga

dužnina kakano

dveře matapā

dvojice taulua

dvojitý taulua

dýchat manavā

dým kohu

dýmka paipa

džungle vao

E

Egypt Esipito

ekonomie ekonomi

elektrikář tagata gauehila

elektřina hila

epilepsie mahaki moa

epocha ta'u • temi

Etiopie Etiopia

Evropa Eulopa

Evropan papālagi

exkrement ta'e

F

fackovat pakī

fádní anofaikehe

fajka paipa

fík fiku

fíkovník fu'u fiku

Filipíny Filipine

flamboyant 'ohai (Delonix regia)

fotbal 'aka'aka

fotoaparát me'a faipāki

fotografie pakī

fotografovat pakī

foukat agi vítr • havili vítr

Francie Falani

Francouz Falani

francouzský fakafalani • falani

francouzština lea fakafalani

frangipanier pua strom s vonnými květy • pua hina s květy bílé barvy • pua kula s květy červené barvy • pua legalega s květy žluté barvy

Futuna Nuku fig.

futunský fakafutuna

futunština lea fakafutuna

G

gardenia siale keř s bílými vonnými květy používanými pro výrobu květinových náhrdelníků

gekon východní moko (Hemidactylus frenatus)

granát fana fenua zbraň

gratulovat fakamalō

grilování tunu

grilovat tunu

guava vi (Spondias cytherea)

guma kausu

H

had gata

hádat se fekinau'aki • ke

hadice pamu

hádka ke

hájit malu'i

halena kofu

haló 'api! používá se, když se vchází, k přivolání těch, kteří jsou v domě

hanobit fasitu'u

hasič tagata tamate vela

Havaj Vaihi

havárie tu'utāmaki

hebký makalūlū

hejno faga

helikoptéra pupū

heretický heletiko

heretik heletiko

hezký lāulelei den, počasí • matalelei • taulekaleka

historie hisitolia

hladký momole

hladový hālofia být

hlas le'o • vote volební

hlásat valo

hlasovat vote

hlava fofoga resp. • 'ulu

hlavní tafitō

hledat fekumi plur. • kumi

hlídat fakale'o • lamataki • le'o • tauhi • taupau

hloubit keli

hloubka loloto

hlubina moana oceánu • takele 'i tai moře

hluboký loloto

hluchý tuli

hlupák fakahi'ahi'aga

hmatat alaala • fafā

hmota fua

hmyz manu liliki • manu veliveli

hnát pryč he'e

hněv hāūhāū resp. • 'ita • pukea

hněvat se fehi'a na někoho

hnis 'aukau

hníst natu

hnít 'elo

hnízdo fāta'i ptačí • punuga ptačí

hnusný fakalialia

hodina hola

hodit 'atu • 'atufi silou • laku • laku ki tu'a ven •  • si • tolo

hodně 'aupito • lahi • mātu'aki • 'osi

hodnota totogi

hodný agalelei

holit se telekava

holub lupe

hora mo'uga

horečka fiva

horko velahia být • vevela

horký vevela velmi

hořčice mutate

hotovo kua fai

houba 'eposi na mytí • kana mořská

hovno ta'e

hra gao'i

hranice gata'aga • vaelua

hrát ta ukalele na kytaru • hrát si gao'i

hrčet gulu

hrdlička kulukulu

hrdlo kia

hrnec kulo

hrnek ipu

hrob fale maka • tānuma

hrom fatuliki • mana

hromada esi • tu'uaga

hroznové víno fo 'i vite

hruď fatafata • pule

hřbitov faitoka • tano především z pohanských dob • tānuma

hřeben helu na vlasy

hřebík fa'o

hřešit agahala Ex.: zhřešil jsem proti Bohu ~ kua 'au agahala ki te 'Atua

hřích agahala

hříšník tagata agahala

hubený kauveliveli • sino kovi člověk

hubovat 'au'au

hučet mumu

hudba musika

hůl toko

hustý mātolu

hvězda fetu'u

hýčkaný pele

Ch

chápat 'ilo'i • mahino

charakter alagā nějaké věci

chlad momoko

chladný mokomoko • momoko

chlapec tama • tūpulaga velký

chleba pane

chlebovník aveloloa (Artocarpus altilis) druh sloužící k výrobě pekepeke • fu'u mei (Artocarpus altilis) • mei plod

chlup fulu

chlupatý fulu

chobotnice feke

chodidlo 'alofi 'i va'e • va'e

chodit fe'alu'aki sem a tam • feliliu'aki sem a tam • ha'ele sing. • hā'ele plur

chránit malu'i

chřástal veka (Rallus pectoralis) pták vydávající písklavý zvuk, podle kterého dostal jméno

chřipka ihu pe'e

chtít 'amusia • fia • finegalo resp. • chtít jít fia alu ki ... někam

chudoba masiva

chudý māsisiva

chuť fia mít, něco dělat • ifo • maheka na něco

chutnat hifokovi špatně • hifoleli dobře • ifo kovi špatně • ifo lelei dobře • vovo jídlo

chvalozpěv katiko

chvíle temi

chyba hāla

chybovat hāla

chytrák kakā

chytrý lotomātala • mau

I

i když logope

i přes logope

ibišek kaute

ignam 'ufi

Indie Initia

Indonésie Ītonesia

informovat se fe'eke'aki

inkoust vai tohi

inteligence 'atamai

inteligentní mau • poto

internát atelenā

interpretovat fakahoko

invalidní mā'imoa

inženýr aseniolo

Island Aisilani

Izrael Iselaele

J

'au nepřízv. sing. • 'au přízv. sing. • kita pokorná forma

jablko 'apo

jádro tega

jak feafea'i Ex.: Jak ta žena umřela? ~ Ne'e mate feafea'i te fafine?

jako 'o hage

jam 'ufi

jáma luo

Japonsko Saponia

jasný mālama

játra 'atemaka

jazyk 'alelo • lea

je 'e 'i ai tady, tam

jed kona

jediný tahi pe

jedlík fa'akai přílišný

jednat fa'italiha svobodně • jednat opatrně faka'ete

jednoduchý faigafua

jednota fakatahi

jehla hui

jehlička hui

jeho 'ana plur. 3. per. sing. • hana indef. 3. per. sing. • hona indef. 3. per. sing. • 'ona plur. 3. per. sing. • tana def. 3. per. sing. • tona def. 3. per. sing.

jejich 'anā více věcí jich dvou, plur. 3. per. dual • 'anatou více věcí jich všech, plur. 3. per. plur. • hanā jedna věc jich dvou, indef. 3. per. dual • hanatou jedna věc jich všech, indef. 3. per. plur. • honā jedna věc jich dvou, indef. 3. per. dual • honatou jedna věc jich všech, indef. 3. per. plur. • 'onā více věcí jich dvou, plur. 3. per. dual • 'onatou více věcí jich všech, plur. 3. per. plur. • tanā jedna věc jich dvou, def. 3. per. dual • tanatou jedna věc jich všech, def. 3. per. plur. • tonā jedna věc jich dvou, def. 3. per. dual • tonatou jedna věc jich všech, def. 3. per. plur.

jemný makalūlū

jeskyně 'ana

ješitný fiame'alahi

ještě kei • toe • ještě ne he'eki

ještěrka moko (Hemidactylus frenatus) • pili • pili 'uli druh černého scinka žijící na Wallisu a Futuně

jet ala'i po cestě • va'e vave rychle

Ježíš Kristus Sesu Kilisito

ježovka kina • vana

jídelna kai'aga

jídlo magisi • me'a kai • 'umu připravené v umu

jih saute • toga

Jihoafrická republika Afelika 'i Saute

jinak kehe

jiný kehe

jiskra mafoa

jiskřit gigila

jíst kai sing. • kakai plur. • taumafa resp.

jistě 'īfoki

jistý ilo'i fakapapau být si • mo'oni

jít ala'i po cestě • alu sing. • alu ake nahoru • alu ifo dolů • olo plur. • takataka • va'e vave rychle • jít nahoru kake • jít spát takoto

jízdenka pepa folau

jizva patu

jméno higoa • huafa resp. • mata gafua dobré

jmenovat fakahigoa • fakanofo krále a pod.

Judsko Sutea

K

k 'i

kabát pulupulu

kabelka taga

kačena pato fafine

kačer pato

kadidlo iseso

kalendář kaletalio

kalhotky vāva'e mumutu

kalhoty vāva'e loloa

kalich ipu tapu ke mši

kalit 'ehu vodu a pod.

kaloň peka

kam kifea ve smyslu pohybu

kámen maka

kamenitý makamaka

kamion kamiō

Kanada Kanata

kanibal kanivao

kanibalský fekai

kanón fana fenua

kapat hali

kapesník heinaka • musuala

kapka to'i

kapok vavae

kapsa taga

kárat muna'i někoho

kasava mānioka

kastrol kulo

kašel tale

kašlat tale

kát se fakahemala

katastrofa mala'ia

katecheta tagata akonaki

katechismus katekismo

kaučuk kausu

kava efe 'i kava rozdrcené kořeny k přípravě nápoje • kava rostlina a stejnojmenný nápoj důležitý v kultuře Pacifiku

káva kafē

kaz mele

každý den 'i te 'aho fuli

kde 'ifea

kdo ai Ex.: Kdo je ten muž? ~ ko ai te tagata 'ae? • kdo je to ko ai

kdy 'afea pro bud. č. • 'anafea v minulosti • fakaa Ex.: Kdy zemřel? ~ Ne'e mate fakaa?

kdysi 'i 'ona 'aho

když mokā

keř 'akau

kéž kaito'a

klacek mō 'i akau • toko

kladivo hāmale

klamat faihala • faikākā • fakahala

klást otázky fakafehu'i

klesat alu ifo

kleštičky la'u

klíč kalavi

klíčit homo • tupu

klid fīmālie • lelei

klidný faka'au'auganoa • fīmālie • holo být • tofu být • tokalelei

klientela haha'i mahani

klobouk puloga

klouzat heke

kluzký heke

kněz patele • pelepitelo

kniha tohi

knihovna fale tohi

knír kaukava

kobylka he'e

kočka pusi

kohout moa tagata

kohoutek tane

kojit fakahulu

koketa fiafafine

kokos efe 'i niu strouhaný • niu • niu matu'u suchý, slouží především ke krmení prasat nebo přípravě kokosového mléka

kokosová palma fu'u niu • niu

kokosová voda hu'a niu tekutina uvnitř kokosu

kokosový ořech fo 'i niu

koláč keke

koleno fo 'i tuli • tuli

kolik fia pro počítání věcí Ex.: kolik domů? ~ ko fale 'e fia? • tokofia osob Ex.: Kolik je těch vojáků? ~ 'E tokofia te kau solia?

kolísat sipa

kolo fo 'i teka • kili 'i teka vozidla • lolue bicykl

končetiny takafalu ruce, nohy resp.

končit gata

konec faka'osi • gata • gata'aga • hili

konejšit 'e'ehi

konference fono

konstruovat laga

konverzovat feleu

konzerva tini

kopat keli do země

kopec mo'uga • tumutumu

kopí tolo

kopnout 'akahi

korál feo • puga

koruna kolona

korýš 'uga

kořen akasi rostliny • tuke

kosmos 'atulaulau

kost hui

kostel fale tapu

koš kato

košík kato

košile kofu • kofu tagata mužská

koště taufale

kotva taula

kotviště taulaga

koupat se ma'anu • takelē resp

koupel ma'anu

koupit totogi

kouř 'ahu • kohu

kouřit 'ahu • suluka • kouřit se kohu z něčeho

kousek koga • malý • vaega • vahe

kousnutý u'usia

koza tao

kozel tao tagata

krab paka • tupa • krab palmovýn 'ū'ū (Birgus latro) • krab poustevník 'uga

krabice kesi • puha

krádež kaiha'a

král 'aliki hau • hau • tu'i

kralovat 'afioi

královská linie hakō hau

královské sídlo fale hau

královský faka'aliki • královský rod hakō hau

království 'afio'aga • pule'aga

krása lelei

krásný lelei • lelei 'aupito velmi • matalelei • talavou muž • taulekaleka • tokalelei počasí • vīkiga velice, o zpěvu, písni

krást kaiha'a

krát Ex.: pětkrát • tu'a Ex.: pětkrát ~ tu'a nima

kraťasy vāva'e mumutu

krátký nou

kráva pipi

krev ta'ata'a resp. • toto

kritika faka'āga

kritizovat faka'āga'i

krk kia

krmit fafaga • fāgai

kropení luluku

kruhový takafuafua

krvácet fakafanoa silně • haliloto • toto

krysa kumā

křest papitema

křesťan kilisitiano

křesťané kaulotu

křesťanský kilisitiano

křičet 'au'au na někoho • kalaga • muna'i na někoho

křídlo pakakau

křik kalaga • vātau válečný • vāvā silný

křivit pikohi

kříž koluse

křižovatka afega

který 'afea • ai o osobách • fea Ex.: Který je to dům? ~ Ko te fale fea?

kudrnatý vlasy • fihifihi vlasy

kuchař kuka

kuchyň kuka

kuchyně fale kuka

kulatý takafuafua

kulhat ketuketu

kůň hōsi

kupa esi

kurážný lotomālohi

kurkuma ago (Curcuma domestica) z kořene se vyrábí lega, oranžový prášek

kuřátko 'uhi 'i moa

kus

kůže kili

kvést matalā

květ fisi • matalā rozvitý

květen maio

květina fisi • kakala příjemně vonící

kvůli 'āsia Ex.: kvůli tobě ~ 'āsia ia ko koe • 'i něčeho • ko te 'uhi • 'uhi

kýbl pākete

kýchat mafatua

kýl takele

kyselý anokona

kývat hlavou kalokalo

L

láhev fo 'i hina • hina

langusta 'uo

lano maea

láska 'ofa

laskavost manava'ofa

laskavý aga'ofa • 'alo'alo maliē být • manava'ofa

látka kie na šaty a pod.

lavice heka'aga

lebka 'ulu poko

leden sanualio

ledviny tu'a

legenda fagana

legrace fakahua • kata dělat si sing. • nuki dělat si

legrační fakakata

lehký ma'ama'a

lehnout si takoto do postele

lechtat 'ene

lék faito'o • fo 'i akau • vai

lékař tōketā

lenost piko

lepidlo pipiki

lepra kilia

les vao

lest kakā

let lele

letadlo vakalele • vakalele kohu tryskové

letenka pepa folau

letět felele'i plur. • lele sing.

letiště mala'e vakalele

Letnice Penikosite

levný totogi lelei

levý to'ohema směr

lézt totolo po čtyřech

lež lohi

lhát kakā • lohi

líbat fekita • 'uma • líbat se fakafekita

líce kau'ahe

lidé haha'i

lichotit fakalapulapu někomu

linie hakō rodová

líný piko

list lau rostliny • lau 'i akau stromu

listopad novepeli

lít hua'i tekutinu • liligi pomalu

lítost fakahemala

litovat fakahemala • 'ofa něčeho

liturgie misa

lízat 'emo • 'epo

loď vaka

lopatka huo

loupat hihi ovoce a pod. • tele

lovit fakaāo • kupega ryby, se sítí

ložnice koga fale moe

luk kaufana

lůžko moe'aga

lýtko 'ate 'i va'e

lžíce puna

M

mačkat fakaefihi

Madagaskar Matakasika

máchat fufu'i • lanu ve sladké vodě

majetný agakoloa

malba pena

málo mui • si'isi'i

malomocenství kilia

malomocný kilia

malovat pena

malý kihi vzrůstem • ki'i • veliveli

mango mago

maniok mānioka

manu kie mužské oblečení nahrazující kalhoty

manžel 'ohoana • tagata

manželka 'ohoana

manželství fakatapu 'ohoana

marnivý fiame'alahi

masakr fakapō

masakrovat tāmate'i

masáž amo

masírovat amo

máslo gako 'i pipi • potilo • tipea

maso kakano • kano • sino

mastný gako • putaputa

matka fa'e • finetaka svobodná

mazat amo krém a pod.

mdlý anofaikehe

meč heletā

medicína faito'o

meditace fakamamahi duchovní

medúza pakipaki

měkký makalūlū

meloun ipu

menstruace mahaki fakafafine

měsíc māhina

Měsíc māhina • māhina fo'ou nový • māhina lafalafa plný • vakai e temonio nový

měsíčky mahaki fakafafine

měsíční fakamahina

mést tafi

město kolo

mezitím než 'i te lolotoga 'o

míchat fakafiofio • fio • natu

milosrdenství manava'ofa • 'ofa

milosrdnost finegalo'ofa

milosrdný manava'ofa

milost kalasia

milovaný 'ofaina být • pele

milovat 'ofa člověka

milý agalelei člověk • pele osoba

mimo ki tafa

mimořádný mana

minulý kua osi

minuta minuta

mír fīmālie vnitřní a pod.

mírný tokalelei

mísa kumete

mísit natu

miska fāgogo z poloviny kokosového ořechu

místnost koga fale

místo koga me'a • lapalasi • potu

míšenec hafekasi

mít ma'u • mít hlad fia kai • mít mladé 'uhi • mít na zřeteli fakafinegalo resp. • mít pravdu tonu • mít rád 'ofa člověka • mít štěstí faigamalie

mládě 'uhi

mladý mui • muimui velmi • talavou muž • tūpulaga muž, chlapec

mlčet fakalogologo • fakanoanoa • mole palalau

mléko hu'a pipi

mluva lea

mluvit felea'i • folafola resp. • potichu • lea • palalau • palapalalau pomalu diskutovat

mnich felela

mnoho 'aupito • lahi • mātu'aki • tokolahi lidí

mocný mālohi

moč līvai resp.

močál puvai

močit līvai resp. • mimi

modlit se faikole • fakafeta'i • hūfaki za někoho, něco • hufia za někoho, něco • pule

modlitba faikole • fakafeta'i společná • kole • pule

modrá 'u'ui

moji 'aku plur. 1. per. sing. • 'oku plur. 1. per. sing.

moment lakaga

monotónní kinakina

moře tai

most 'alesō

motiv 'uhiga

motor masini

motyčka huo

motýl pepe

moudrost poto

moudrý lotomātala

moudře fakapoto

moucha lago

mouka falaoa • falena

možná 'apē • faka'apē • mahalo

možný fa'afai • feala být

mrak 'ao

mravenec

mrholení afuafu

mrskat haha někoho, něco

mrtvý mate

mstít se lagavaka

mše misa

mučedník maletile

můj haku indef. 1. per. sing. • hoku indef. 1. per. sing. • taku def. 1. per. sing. • toku def. 1. per. sing.

mušle figota

muzika musika

muž tagata • tūpulaga mladý

my ma nepřízv., on a já dual excl. • matou nepřízv., já a oni plur. excl. • mātou přízv., já a oni plur. excl. • māua přízv., on a já dual excl. • ta nepřízv., ty a já dual incl. • tātou přízv., my všichni plur. incl. • tāua přízv., ty a já dual incl. • tou nepřízv., my všichni plur. incl.

mýdlo topa • topa kaloni voňavé

mýlit se hāla

mys matakomo

myslet fakamahalo • fatu • manatu na

myš kumāfafine

myšlenka manatu

mýt fanofano si ruce • prádlo a pod. • fufulu • fulu • fulu pa nádobí • fulufulu tvář • ma'anu • mýt se takelē resp

mytí ma'anu

N

na shledanou alu la říká se těm, kdo odcházejí • felāve'i 'anai brzy • nofo la říká se těm, kdo zůstávají

na výsostech ki 'oluga

na zdraví manu'ia

na zemi 'i lalo

nabít fafa'o • fakamākona zbraň

nabitý mākona puška

nabodnout huki

náboženský fakalotu

náboženství katekismo výuka • lotu • tauhi

nábřeží 'uafu

nactiutrhač gutu kovi

náčelník pule • pulekolo vesnice

nad 'i 'oluga

nadarmo noa

nádoba na kavu tāno'a symbol království

nádor fakafufula

nádrž tane

nafoukaný fiatagata muž

náhle fakafokifā • fokifā

nahoru ake • ki 'oluga

nahoře 'i 'oluga • mā'oluga

nahota telefua

nahradit fetogi

náhrdelník kahoa • kahoa fau z květů ibišku • kahoa figota z mušlí • kahoa kakala z květin • kahoa lopa z perel

nahý telefua

nacházet se na'a někde • tu'u

najedený mākona být

najednou fakafokifā z ničeho nic • fokifā

náklad liuga

náklonnost 'ofa

nakrmit fakamākona

nákup fakatau

nakupený tu'uaga

nakupit esi

nalévat hua'i • liligi po kapkách

nalít u'utu

namáčet fufu'i

namáhat se faiga pro něco • faiga noape marně

namáhavý fakafita'a

náměstí mala'e místo schůzí a pod.

namočený palapala

námořníci kauvaka

námořník tautai

Nanebevzetí 'Asesione svátek

napadnout faka'auha vojensky a pod. • tauvele slovně

naplněný mākona být

naplnit fafa'o • fakafonu • u'utu

nápodobně foki • 'i foki

napodobovat fa'ifa'itaki

naproti hagatonu

náročný fakahau

národ haha'i • pule'aga

národní fakafenua

narození tupu

narozeniny 'ahotupu

nářek tagi

naříkat tagi

násada 'esia sekery

nasávat homi vzduch

následovat fakaholo • fakamuli • muli

náš hamā můj a jeho, indef. 1. per. dual excl. • hamatou můj a jejich, indef. 1. per. plur. excl. • hatā můj a tvůj, indef. 1. per. dual incl. • hatatou nás všech, indef. 1. per. plur. incl. • homā můj a jeho, indef. 1. per. dual excl. • homatou můj a jejich, indef. 1. per. plur. excl. • hotā můj a tvůj, indef. 1. per. dual incl. • hotatou nás všech, indef. 1. per. plur. incl. • tamā můj a jeho, def. 1. per. dual excl. • tamatou můj a jejich, def. 1. per. plur. excl. • tatā můj a tvůj, def. 1. per. dual incl. • tatatou nás všech, def. 1. per. plur. incl. • tomā můj a jeho, def. 1. per. dual excl. • tomatou můj a jejich, def. 1. per. plur. excl. • totā můj a tvůj, def. 1. per. dual incl. • totatou nás všech, def. 1. per. plur. incl.

naši 'amā moji a jeho, plur. 1. per. dual excl. • 'amatou moji a jejich, plur. 1. per. plur. excl. • 'atā moji a tvoji, plur. 1. per. dual incl. • 'atatou nás všech, plur. 1. per. plur. incl. • 'omā moji a jeho, plur. 1. per. dual excl. • 'omatou moji a jejich, plur. 1. per. plur. excl. • 'otā moji a tvoji, plur. 1. per. dual incl. • 'otatou nás všech, plur. 1. per. plur. incl.

natáhnout fafao • fakafālō • humaki kalhoty a pod.

navigátor tautai

navléci humaki do něčeho

navonět fakamagoni

návrh faka'amu

navrchu 'i 'oluga

navrstvit fakahili

návrší sia

návštěva 'ahi'ahi

navštívit 'a'ahi někoho • 'ahi'ahi někoho Ex.: navštívit nemocného ~ 'ahi'ahi ki te mahaki • fakasiosio

navzdory logope

ne kailoa resp. • oho

nebe lagi • selo v náboženství

nebo pe

nedaleko ōvi být

neděle 'ahotapu • tominika

nedotčený haohaoa být

nedovolený tapu

nehet paninia

nehoda mala'ia • tu'utāmaki

nehybný tu'uma'u

nechat pe'ehi • tuku • nechat spadnout fakatōki

nechutný fakalialia

nějací jiní ni'ihi

nějaký he

nejdříve ki mu'a • 'uluaki

nejdůležitější tafitō

nejistota hoha

nejistý fakaapelua být • lotolotolua

nejmladší muli sourozenec

nejstarší ta'okete dítě

nejvyšší božstvo Tagaloa jméno starého polynéského božstva

někdo he tahi

několikrát tu'a lahi

některý den 'i he 'aho

nemít hāla něco

nemoc mahaki • mahaki mafola nakažlivá

nemocnice fale mahaki

nemocný mahaki • mahaki • mahamahaki často • vaivai vážně

němý noa

nenávidět fehi'a

nenávist fehi'a

neoblomnost pakeke

neohrabaný hema

neplodný pa'a

nepořádek maveu

neposlušnost talagata'a

neposlušný talagata'a

nepozorný fakahagahaganoa být

nepravý hāla

nepřátelé kaukovi

nepřátelský fili být, vůči někomu 'e mole 'au fili mo koe

nepřítel fili být, něčí 'e mole 'au fili mo koe

nepřítomný puli být

nerozhodný lotolotolua

nerozumět si tokakovi

nerv ivi • ua

neshody fakafekovi'aki mít

nesnadný faigata'a

nesnášet se tokakovi

nesnesitelný fakafiu

nespokojenost muna

nespokojený meo být

nést 'amo na ramenou • 'apai v rukách • 'avake vysoko • 'ave • 'efi na rukou • fakaha'ele Nejsv. Svátost, v procesí resp. • fata na nosítkách • hiki něco někam • nést ovoce fua

nestarat se haganoa

nešikovný hema

nešťastný mala'ia

neštěstí ha'isia mít • mala'ia • mamahi • tu'utāmaki

neteř fakafotu

netopýr peka

neústupný fefeka

neužitečný noa

nevědět mole ilo'i

nevěřící pagani

nevolnost fakalialia

nezajímat se haganoa

nezávislý fa'italiha

neznat mole ilo'i

nezralý mata

než manu

ničit 'auha • fakamole

nit filo

nízký mālalo

Nizozemí Holani

no tedy! 'ea! • 'oiaue

noc 'anapō minulá • po • pō'uli velmi temná

noční můra valemuna

noha va'e

nos ihu

nosit fafa na zádech

nosítka fata

nosorožík manu kai niu (Oryctes rhinoceros) druh napadající kokosovou palmu

Noumea Niumea hl. město N. Kaledonie

Nová Kaledonie Niu Kaletonia

novina logo

novinka fagonogono

noviny nusipepa

nový fo'ou • Nový Zéland Niusila

nudný fakaeho • kinakina

nutit fakamālohi'i • fakama'ua někoho

nůž hele

nůžky helekosi • pipifaikosi

nyní 'i te temi nei

O

obálka sila dopisní

obávat se hoha • hoha'a velmi • manavasi'i • mataku

občas i'ihi temi

obejít foli okolo

obejmout fā'ufua pažemi • kukumi

obelstít kakā

oběť failaulau pohanská • sakilifisio • vikitima něčeho

obézní sino lahi člověk • sino puta člověk

obezřetně fakapoto

obchod fale koloa prodejní místo

obíhat foli

obírat faki

objevit se

obklopit apuipui • ha'o

oblázek maka

obléci fakakofu někoho

oblečení kofu

oblékat kofu • oblékat se kofu'i

oblíbený pele

obloha lagi

obnovit fakafo'ou • tu'atu'ani

obohatit fakakoloa

obrátit fakafo'ou te loto na víru • fuli • liliu • obrátit se mafuli • tafoki

obratný faiva

obraz fakatātā

obrázek pakī

obsáhnout 'aofi vědění a pod

obtěžovaný kinakina být

obtěžovat fakafiu • fakahalaga někoho • fakakinakina

obtěžující fakafiu • kinakina

obtíž kinakina

obtížný faigata'a • fakafita'a • gata'a k udělání, píše se za sloveso

obvykle māhani

obyčej aga 'i fenua

obyčejně māhani

ocas hiku

oceán moana

Oceánie Oseania

ocel sila

ocet vinika

očistec pulekatolio

očistit fohi zeleninu a pod.

od 'o • talu mai doby

odbočit afe'i • sipa

oddálit fakamama'o

oddělení vae

oddělit tofi • vahe • vavae dítě od rodičů

odejít fagona • mavae

odhad fakafuafua

odhadnout fakafuafua

odhrnutý 'atea být

odklonit se sipa

odkud maifea

odliv tai mamaha

odměnit fakapale

odmítat fakafisi

odmítnout agakovi'i službu a pod. • liakī • si'aki

odnesený 'auhia být, proudem

odnést 'avage • 'avatu • 'ave • to'o

odpadlík heletiko od víry

odplavený 'auhia být, proudem

odpočívat moe

odpor fehi'a k někomu

odporovat fakafifihi • fakafihi • kinau

odpustit fakamolemole

odpuštění fakalelei • fakasilou žádat

odsoudit fakatu'ā

odsuzovat fehi'a

odtok hali

odtud maiheni

odvaha kātaki

odvahu malō

odvážný lotomālohi • tagata fa'afai

oheň afi

ohlašovat kalaga'i

ohnout fafa

ohrada  • 'ā maka kamenná

ohřát fakafana jídlo • fakamāfana

ohřívat fakavela

ohýbat pikohi

okamžik lakaga

okno matapā sio 'ata

oko mata

okouzlující gigila být

okraj va'e ala cesty

olej lolo

oloupat esi ovoce • fohi

oltář 'aletale

omlouvám se! silou

omluva fakalelei

omluvit se fakalelei

omotat 'efihi

omyl hāla

on ia přízv. sing. • ina nepřízv. sing.

ona ia přízv. sing. • ina nepřízv. sing.

oni na nepřízv., oni dva dual • natou nepřízv., oni všichni plur. • nātou přízv., oni všichni plur. • nāua přízv., oni dva dual

ony na nepřízv., ony dvě dual • natou nepřízv., ony všechny plur. • nātou přízv., ony všechny plur. • nāua přízv., ony dvě dual

opakování liuga

opasek ta'ovala druh širokého opasku z přírodních vláken, který se nosí při různých příležitostech jako vyjádření respektu, např. při mších, návštěvě krále a pod.

opatrně fakapoto

opatrný faka'ete

opatrovat tokaga

operace tafa chirurgická

opět toe

opice geli

opilý konahia

opovržení manuki

opozdit se tuai

opožděný tauhala

oprašovat tafi

opravdově fakaho'ikele

opravdový mo'oni

opravdu mo'oni

opravit mono

oprávnit fakagafua někoho

opřít se 'ekenaki rukama • fakafalala o něco • falanaki o něco

opsat hiki

opuchnout fakafufula

opustit fakalāvaki místo • liakī • mavae • si'aki • tuku

opuštěný lavakī být • tukua být

orodovat hūfaki za někoho, něco

osamělost lavakī

osel asino

osídlení fakahaha'i

osídlit fakahaha'i

oslabit fakaga'ega'e

oslava feti • to'oto'oga

oslavovat fakakololia • vikiviki

oslepit fakakivi

osobovat si fa'ao

ospalý fia moe být

ostatní ni'ihi

ostrov motu

ostrůvek motu

ostrý māsila

ostřit faka'alo • fakamata

ostuda ufiufi

osvětlit fakamālama

osvětlovat huhulu světlem

osvobodit fakahāo

ošetřovat faito'o

ošetřovatel faifaito'o

ošetřovna fale mahaki

oškrábat fohi slupku

oštěp tao

otázky fehu'i klást

otec patele kněz • tāmai

otéct fakafufula

otevřený ava být

otevřít avahi • huke umu

otírat se fagu

otočit se foki • mafuli

otok fakafufula

otrávený kona jedem

otrávit 'aukau ryby, způsob lovu

otravovat fakakinakina'i obtěžovat

otrok kaugana

otřásat galulu něčím • tekelili

otvírák avahitini na konzervy

otvor ava • gutu • pu

ovce ōvi

ovoce fua i v přen. smyslu

ozdobit teu

označení fakama'iloga

označit fakailoga • fakama'iloga

oznámení valo

oznámit fagonogono • fakafagonogono • fakahā • valo

oznamovat faka'ilo • kalaga'i

ozývat se makiki

oženit se 'ohoana

oživit toe tu'uake

P

pádlovat 'alo'alo

pahorek sia

pak ki muli • leva • leva • pea

palác fale hau sídlo krále

paličatý fefeka

pálit tutu dřevo a pod. • vevela

pálivý vevela

pán 'aliki urozený • pule něčeho

pandán  • faha • fahola • paogo

páni! 'oiaue

panna taupo'ou

panovačný fakahau

papája leosi

papež tu'i tapu

papír pepa

papoušek hega

paprika puavolo

Papua-Nová Guinea Papua Niu Kini

pár taulua

parádivá fiafafine žena

pardon! silou

paréo kie

parfém kaloni • magoni • vai magoni

Parinarum insularum hea strom s ovocem používaným pro svou vůni v náhrdelnících a pod.

parník sitima

Paříž Palesi

pasažéři kaufolau

past hele kuma na myši

pátek feliaono

páter patele

páteř tu'a ivi

pavouk kavelevele velký

paže nima

pec 'umu tradiční zemní

pecka tega

péct fakapaku na rožni a pod. • ta'o v 'umu • tunu

pekař tagata taopane

peklo 'ifeli

pěna fiho

pěnit fiho

pěnivý fiho

peníze falā • pa'aga

pero peni na psaní

péro fulu

peří fulu 'i manu

pes kulī

pěst fo 'i tuke

pěstoun tautama

pěšina ala • 'alafoufou

pevnost kolo

pevný mālohi

píchat huki

pijan fa'apuhi

piliny efe

pilíř pou

pilulka fo 'i akau

pinzeta la'u

piroga vaka

písčina 'afua v moři • toafa

písek 'one

píseň hiva • kupu hiva text

pískat fakatulituli • veka

písknutí veka

písmeno mata 'i tohi

písmo tohi

pít iinu plur. • inu sing. • taumafa resp.

pivo hu'a piele • piele

pláč tagi

plachta la lodi

plakat 'augale • failauloa velmi • tagi

planeta fetu'u

planout fakamū

plast palasitike

plat totogi

platba totogi

platí fai'aki souhlasit

platidlo pa'aga

platit totogi

plavat kaugā • ma'anu • tetē

plavčíci kauvaka

plazit se totolo

pláž toafa

plesnivý fulufulua

plést rohož, vlasy a pod. • lagā košík, rohož a pod.

plíce 'atefēfē

plíseň fulufulua

plít 'autalu z futunštiny • huo

plivanec 'a'anu

plivat 'a'anu • 'anuhi

plný fonu

plochý fakalafalafa

plout gaholo rychle

pneumatika kili 'i teka

po hili časově • po čas 'i te lolotoga 'o

pobít fakapō

pobřeží matafenua • matatai

pobývat nofo sing. • nonofo plur.

počátek kamata'aga

početný haha'i být Ex.: v Mala'etoli je hodně lidí ~ 'e haha'i 'i Mala'etoli

počítat 'amanaki s něčím • lau

počkat atali

podělit vae

podepsat make

podezírat fakamahalohalo

podívej sem ko'ena expr.

podivný kehe

podnítit fakaheke k něčemu

podobenství folafola fakatātā • lea fakatātā

podpálit fakakakaha • tutu

podpis make

podpora alokasio sociální a pod.

podrážka sūlie

podvádět faihala

podvod faikākā

podvodník kakā

podvrtnutí 'i

pohádka talanoa

pohan pagani

pohanství fakatemonio

pohmožděný 'i být

pohnout ue

pohrdat manuki

pohřbít avaifo člověka • fakafenua mrtvého • tanu

pohřeb avaifo

pohyblivý fe'alu'aki

pochlebovat fakalapulapu

pochopit lave • mahino

pochopitelný mahino být

pokleknout tu'utuli

pokleknutí hu

poklička puloga

pokoj fīmālie stav • koga fale domu

pokorný fakaagavaivai

pokousaný u'usia

pokoušet fakahala

pokračovat hake • tu'atu'ani

pokropit afugia

pokrývka tupenu

pokud ka podm. v přít. č. nebo bud. č. • kapau podmínka v budoucím čase • pe

pokusit se 'ahi'ahi

pokušení fakahala

pole gāue'aga

poledne fetapā • ho'atā

polední fakaho'ata

polévka supa

polibek fekita

políbit fekita • 'uma

policie polisi

polovina vaelua

položit 'ai • fakahili na něco • hili na něco • pe'ehi na zem • tuku • tuku ki lalo na zem

polštář fo 'i pola

pomáhat tokoni

pomalu tuai

pomeranč alani • fo 'i moli • moli

pomlouvač gutu kovi

pomlouvat fasitu'u

pomluva fasitu'u

pomluvit fakamele někoho

pomoc tokoni

pondělí mōnite

ponechaný tukua být

poničený 'e'ela vzhled

ponížení fakalainoa

popadnout to'o • popadnout dech manavā

popel lefulefu

Popeleční středa 'Aho Sinele

popírat kinau

poprášit efuefu'i

popřít fakafisi

poptat se fakalave

poptávat se fe'eke'aki

porada fono • kaugā

poradce tokoni

porodit fa'ele'i první dítě • fanau'i

porodní asistentka fafine faifānau

porozumět lave něčemu

porušit fakahehema co bylo dobré

pořád tu'uma'u

pořadí 'atu

posadit se heka • posadit se v kruhu ha'o

posel faifekau • fekau

poslat fekau • momoli

poslední fakamuli • poslední vůle talatuku umírajícího

poslouchat fagono • fakaafio resp. • fakalogo něco, někoho • logo • malu rozkaz a pod.

poslušný fakalogo být

posoudit fakafuafua

pospíšit si fakavili

postava mata

postavit fakatu'u např. dům • postavit se tu'u

postel moe'aga

postižený mā'imoa tělesně

postrádat hāla něco

postupně fakaholo

postupovat hake

posvátná hierarchie fa'ahiga tapu v církvi

posvátný tapu

posvěcený fakatapu

posvětit fakatapu

posypat efuefu'i • nusi

poškodit maumau'i

pošpinit fakamele

pošta fale meli budova • meli

pot kakava

potit se kakava

potlouct faka'ī

potok tafe • vai tafe

potom pea

potomstvo hakō ve smyslu rodu

potopit fakagoto • potopit se uku

potraviny magisi • me'a kai • tokonaki • 'umu připravené v umu a rozdělované při svátcích

potrestat fakatu'ā • tautea • tu'ā

potřebovat fia

potulovat se fe'alu'aki

potupa fakalainoa

poušť toafa

použít faka'aoga

povaha aga

pověsit tau • tautau

pověst mata gafua dobrá

pověšený hilifaki být, na hřebíku a pod

povídání talanoa

povídat si feleu

povlečení kie kafu na postel

povolání faiva práce

povolit fakagafua něco někomu

povrch fuga • hili horní část

povzbuzovat 'ekenaki

pozdě tauhala příliš

později ki muli

pozdvihnout loku

pozemek kele • koga me'a

pozítří anoiha

pozor tokaga dávat

pozorný tokaga být

pozorovat sio • vaka'i

pozoruhodný iloa

pozvání fakaafe

pozvat fakaafe

požárník tagata tamate vela

požehnaný manu'ia

požehnat tapuaki • tapuakina

práce gāue

pracovat gāue

pracoviště gāue'aga

prach efu

prales vao mātu'a

pramen matapuna vody • puna vai vody • vai puna sladké vody • vai tufu sladké vody na břehu moře

praní prádla

prase puaka

prašný 'efuhia být

praštit faka'ī

prát fai fo prádlo

pravdivý ma'oni'oni

právě něco dělat lolotoga

právo lao zákon • tonu • tu'tu'uni kanonické

pravý agatonu • mata'u • tonu • to'omata'u směr

prázdniny 'aho mālōlō • malolō

prázdný 'ago ohledně kapalin • 'atea • lavakī být, dům a pod.

precizní tonu

pro 'o

probodnout huki'i • puhi

probudit fafagu • probudit se ōfo

proč ke • ko 'e • mo'o ā • 'o ā

prodat fakatau

produkovat fakatupu

produkt fua

profesor faiako

prohledávat kumi

procházet se 'eva'eva • 'evanoa bez cíle • ha'ele sing. • hā'ele plur • sipanoa bezcílně • taka

projev tala

prokletí faitutuku

proklínat faitutuku • tutuku

promiňte! silou

promluva folafola

pronásledování lolomi

pronásledovat fakaāo • fakataga • kapu

proniknout ulu

propíchnout puhi

propiska peni

prorok fakakikite • polofeta

prorokovat fakakikite • kikite

prosba tagi snažná

prosinec tesepeli

prosit hūfaki za někoho, něco • tagi snažně

prostor vaha

prostý agavaivai • fakaagavaivai

proti fakafifihi být

protože 'āsia • 'asili'aki •  • ko te 'uhi • 'uhi

proud tafe vody, i mořský

provaz maea

prso fo 'i huhu

prst tuhi

prsten mama

prsty kau 'i nima • kau 'i va'e na noze

pršet 'ua

průhledný lanu být

průjem fakalele

průliv ava

průsvitný lanu být

první 'uluaki • první ministr Kivalu krále na Wallisu

prvorozený mu'a • ta'okete • 'uluaki

přání fakahe

přát tutuku zlo • přát si 'amusia • faka'amu

přátelství 'ofa

před ki mu'a • mu'a • před chvílí 'ananai

předběhnout fakatomu'a

předejít fakatomu'a

předevčírem 'anaheafi

především mātu'aki • tafitō

předcházet mu'a

předpokládat fakamahalo

předpovědět kikite

představený 'aliki

předvečer moeaki

přehánět fakavalevale

přeháňka kavele • 'ua

přecházet sipa

přejít fou někudy

překlad fakahoko • fakaliliu

překročit fakalaka

překvapení faimohe'a • lave dobré • ōfo • punama'uli

překvapený lotolotolua • ōfo být

překvapit fakapuna ma'uli • punama'uli

překvapující fakaofo • punama'uli být

přelévat se mahua

přeložit fakahoko jazyk • fakaliliu jazyk • hiki jazyk • liliu jazyk

přemluvit fakaloto

přemožený akilaloa být

přemýšlet faka'ata • fakakaukau o něčem

přenést hiki

přenosný 'amoa

přerušení tokakovi

přerušit he'e někoho v řeči

přesný tonu

přestat tuku

převařený 'afū

převrátit fuli

převrhnout holoki

příběh fagana • talanoa • talatuku

přibít fao

přiblížit se fakaōvi

přibližně 'apē

příbuzenstvo kāiga

příbuzný kāiga

přičinit se haga o něco

přídavky alokasio

příchuť ifo

příjem tali

přijet tau

přijít a'u • ha'u • hoko • 'ōmai plur. • talolō • tau

přijmout tali

příkaz fekau

přikázání fekau • pelesepeto • pule

přikázat fekau

přikazovat pule

přikrýt 'aofi • pūlou hlavu

přikrývka fakakafu • pūlou chránící hlavu

přilepit fakapiki

příležitost faiga

příliš fa'a zn. velkého množství • fau následuje slovo kterého se týká

příliv tai loloto

přímý totonu

přinést 'aumai

připálený 'afū

připevnit ha'i

připojit fakapiki

připomenout si fakamanatu

příprava tokonaki

připraven fagafaga k něčemu

připravený ata k něčemu

připravit teu

připravovat faikava kavu • gaohi • tokonaki věci

přirazit tau

přirozenost aga

přísahat fakapapau

přísloví ta'agā lea

přístav taulaga • 'uafu

přístřešek nad umu paito

příští ka ha'u

přitahovat fakaafe někoho

přítel kaume'a • kautagata chlapec

přítelkyně kaufafine

přivést na svět fanau'i

přívětivý faka'au'auganoa

přivlastňovat si faka'aliki

přiznat vete

přizpůsobit se māhani

psát faitohi • tohi

pták akapeau • manulele

ptát se fakafehu'i • fe'eke'aki • fehu'i

pučet tupu

půda kele země

půjčit foaki fakatemi • půjčit si to'o fakatemi

půlka vaelua

půlnoc mā'upō

pumpa pamu • tane

pusa gutu

půst 'aukai • sesunio

puška fana

původ tupu'aga

pyšný fiatagata muž

R

rádio latio

radit tokoni

radost fakafiafia • fiafia

radostný fakafiafia

radovat se fakafiafia • fiafia

rajče tomato

rakev puha mate

rákos kaho

rameno fuga 'uma • uma

ráno māfoatā časné • pogipogi • uhu

rasa fa'ahiga • hakō • lanu

rašit homo

ráz fakamoga fonologický, zvláštní souhláska značená ' (apostrof, okina)

rejnok fai

reportér kumi logo

represe lolomi

reptat muna

republika lepupilika

respekt 'apa'apa

respektovaný malu být

respektovat faka'apa'apa

revoluce maveu

rodiče matu'ā

rodina fa'ahiga rodová linie • fa'ahiga hau královská linie • famili v evropském smyslu • kāiga širší

rodit se tupu

rodný list pepa tupu

rodokmen tohi hakō

rohož fala pandánová

rok ta'u

rostlina 'akau

rovina potu tokalelei

rozbalit 'a'au

rozbít evesi • fakalaīlaī • foa'i • maumau'i

rozbitý mafoa

rozbouřený agina být, větrem

rozčílit se pukea

rozdělení tokakovi

rozdělit mavete • tofi • vae • rozdělit se fakainasi

rozdělovat tufaki ostatním

rozdílný kehe

rozdrtit evesi • fakalaīlaī • laliki • nuki v rukách • ta'omia

rozebrat mavete stroj a pod.

rozejít se mavae

rozházený leta být

rozhlašovat faka'ilo • valo

rozhněvat faka'ita • 'ita • rozhněvat se pukea

rozhodnout fakaloto • rozhodnout se fili mezi několika možnostmi

rozkazovat lagiaki

rozkvétat matalā

rozlitý mahua být

rozlomit fasi

rozložit fafao něco složeného • fola

rozmazlený pele

rozměrný lahi

rozmotat vete

rozpálit fakamū

rozprostřený leta být

rozprostřít fakafālō

rozptýlit fakahelehele pozornost

rozptylovat fakagao'i někoho

rozsudek fakamāu

rozsvítit ina

rozšířený mafola být, ex. zpráva • mahua být

rozšířit fakalahi • tafola

roztáhnout fafao • fola • mafao

rozum 'atamai

rozumět si felōgo'i dobře, s někým

rozvázat mavete • vete

rozvinout 'a'au něco zabaleného • failā plachty na lodi

rozzlobený hāūhāū být resp.

rozzlobit faka'ita • rozzlobit se 'ita

rozžehnout ina

rty laugutu

ručně fakanima

ruka nima • nima hema levá • nima mata'u pravá

rukavice kofu tuhi

rukojeť 'esia mačety

Rusko Lusia

růst homo rostlina • mafao • tupu

růženec lōsalio

růžová hahau

rvačka fuhu

ryba ika

rybář tautai

rybaření gelu

rybařit fana'ika za pomocí dynamitu

rybina feo zápach

rybolov gelu

rychle faimo • fakana'una'u dělat něco • fakavili dělat něco • vave

rychlost vitesi

rychlý gaholo loď • vave

rýma ihu pe'e • tale

rýže laisi

Ř

řád 'ōloto v církvi

řada 'atu

řasa fulu 'i mata oční

řasy limu mořské

Řecko Heleni

řeč lea • tala veřejná a pod.

řeka vai tafe

řetěz maea 'ukamea • seini

řezat hele • hifi • tutu'u

říct folafola resp. • pu'aki otevřeně • tala • ui

řídit foe auto • lagiaki • pule • taki • uli

říjen oketopeli

říznutí tafa

S

s 'aki někým, něčím, zn. 7. p. • mo

sál koga fale

salám sōsiso

sám tahi pe • tokotahi

samčí tagata

samice fafine

Samoa Ha'amoa

samota lavakī

sandále savate • sūlie vagavaga

Saúdská Arábie Alapia Sautite

sbírat fakaau • faki např. ovoce • hiko po zemi • tānaki • toli

sbor kauhiva zpívající

sebrat tānaki • to'o

sedadlo heka'aga

sejít fakahifo • sejít se katoa

sekat hele • hifi • tafa • tele • tofi na kousky • tutu'u

sekera toki

sekunda sekonite

semeno pulapula

sen moemisi

seřadit 'atu

sesadit fakahifo např. krále

seskupit fakakatoa

Seslání Ducha Svatého Penikosite

sestoupit hifo

sestra taupo'ou řádová • tehina ve vztahu k ženě • tokolua ve vztahu k bratrovi

sešit kaupepa

setkání fakatahi • felāve'i • tokonaki

setkat se felāve'i

sever noleto • tokelau

shnilý popo

shodit fakatōki • holoki • humuki

shrnout fakanounou myšlenku a pod.

shromáždění tokonaki

shromáždit fakaau co je rozptýlené • fakakatoa • fakamāopo'opo

schody tu'uaga

schopný fa'afai • faiva • feala být • poto velmi • sapio člověk

schovaný lilo

schovat fakapuli • lilo • 'u'ufi

schovávaná pilitokē hra

schovávat fakaakiakimuli

schůze tokonaki

síla mālohi

silně fakamālohi • mālohi • 'osi

silný mālohi

sirotek fānau siakina • pa'ea

sít nusi

síť kupega rybářská

sjednotit fakatahi • tānaki

skaliska 'utu v moři

skládat pikohi

sklenice ipu • ipu sioata

sklidit faka'ātea • utu

sklizeň ta'ukai

sklo sio'ata

skončený hili být • kua osi

skončit 'aua • faka'osi

skoro meimei • teitei

skořápka kili

skromný agavaivai

skrýt fufu'i

skrytý lilo

skrývat fakafūfū

skřípat gau nifo na zubech • makiki

skupina fa'ahiga • faga • kaugā • kaugāue pracovní

skvěle malō

skvěle! maliē

skvělý lelei 'aupito • taulekaleka

skvrna mele

slabě fakaga'ega'e

slabý mahamahaki zdraví • vaivai

sladký malie • sladký brambor kumala

sláma pai

slavení to'oto'oga

slavnost feti

sledovat faka'a'ata • fakasiosio • lama • sio • taupau • vaka'i

slepice moa

slepý kivi

slíbit fakapapau

slina sāvai

slinivka 'atepili

sloup pou

sloužit tauhi

slovo folafola • kupu • tala • Slovo Boží folafola o te 'Atua

sluha fekautagata

slunce la'ā

slunečník fakamalu

slupka kili

služebník kaugana

služka fekaufafine

slyšet fagono • logo

slzy lo'imata

smát se 'ave'ave někomu • fekata'i plur. • kata sing. • malimali • nia velmi • va někomu, něčemu

smazat molehi

smažit fakapaku

smečka faga

směnit fakatau

směřovat faka'au'au k něčemu

směs fakafiofio • fio

směšný fakakata

smeták taufale

smrt pūluhia resp.

smutek putu setkání pozůstalých po něčí smrti

smutný lotomamahi

smýkat heke po zemi

smysl 'uhiga

snad faka'apē

snášet kātaki'i obtíže a pod.

snažit se pakeke velmi

snídaně kai 'uhu

snít misi sen • moemisi

snížit fakahifo • tuku ki lalo

sobota moeaki

socha fakatātā

solit masima'i

soucit manava'ofa

soucítit 'ofa

soud fakamāu něčí

souhlasím fai'aki

souhlasit tali s něčím

sova lulu

spadnout to

spálený 'afū

spánek moe

spár pesipesi ptačí

spát moe

spěchat fakavili

spodek lalo

spodní lalo • mālalo

spoj nono'o

Spojené arabské emiráty 'Atu Emilate Alapia

Spojené státy americké 'Atu Fenua 'o Amelika

spojit fakafuhiga dohromady • fakapiki • nono'o

spokojený fiafia být • fīmālie • holo být

společenství fakatahi

spoléhat se fakafalala na někoho

spolknout folo

spolu fakatahi

spravedlivý agatonu • ma'oni'oni

spravedlnost faitotonu • tonu

správný agatonu • ma'oni'oni • mo'oni • tonu

srdce loto • mafu

srpen 'aukusito

stáj fale manu

stále aipe • tu'uma'u

stan fale lā

starat se faimahaki o nemocného • faito'o o nemocného • taupau o něco, někoho • tokaga o

starší faipule představený jednoho ze tří okresů na Wallisu - Hahake, Hihifo a Mu'a • kau 'aliki představení vesnice nebo království • pule vesnice • pulekolo vesnice

starý 'afeā • matu'ā člověk

stařena finematu'a

stařešina 'aliki

stát se faka'au nějakým

statečně fakato'a

stavět laga

stávka 'afua

stehno alaga

stejně tak jako 'o hage

stejný tau být

stěna kau'ā kamenná

sterilní pa'a žena

stěžovat si meo

stín 'ata • fakapō'uli • malu

sto geau značí násobky sta od 200

století sēkulō

stolička gao zub

stoličky kaugao zuby

stoupat ake • alu ake • fānake o přílivu • hake

strach manavasi'i • mataku • mataku mít

strana fa'ahi nějaké věci • tafa

strážit le'o

stroj masini

strom 'akau • fu'u akau

strop aofi

strouhanka eve 'i pane

strýc fa'etagata z matčiny strany

střed loto

středa feliafā

střecha 'ato • 'ato lau z pandánového listí

střeva gakāu

střežit lamataki

střílet fana z pušky • fana'i z pušky

student tama ako

studený mokosia • momoko

studna matapuna • puna vai

studovat ako

stůl laupapa

stydět se ufiufi

stýkat se fai 'akau s někým Ex.: Petelo a Soana se scházejí (chodí spolu). ~ 'E fai 'akau Petelo mo Soana.

suchý moamoa

sůl māsima

sušit fakaāgiāgi prádlo a pod. • fakamoamoa

svačina taugā

svatá sagata žena • Svatá Trojice Tahitolu Tapu

svatba 'ohoana

svátek 'aho fakafiafia • 'aho mālōlō • feti • kātoaga zvláštní slavnost spojená s rozdáváním jídla

svátost manželství fakatapu 'ohoana

svatostánek tapenakulo

svatý ma'oni'oni • sagato muž • Svatý Otec tu'i tapu

svatyně sagatualio

svázat fakafuhiga dohromady • fakapiki • ha'i

svěcená voda vai tapu

svědčit fakamo'oni

svědectví fakamo'oni

svědek fakamo'oni

svést fakahala

svět 'atulaulau • kelekele • lalolagi • mālama • malamanei

světlá 'aho'aho barva

světlina 'atea

světlo hila umělé, elektrické • huhulu • mālama

světlý lanu být • mālama

svetr kofu mafana

světský fakamālama

svítání māfoatā

svítit huhulu

svoboda 'āteaina • fa'italiha

svobodný takapē muž, žena

svolat fakamāopo'opo

sýček lulu

syn 'alo resp. • alopo'ou prvorozený • foha ve vztahu k otci • tama ve vztahu k matce

synovec fakafotu

sytit fafaga

Š

Šalomounovy ostrovy Salomo

šampión sapio

šavle heletā

šéf pule gaue v zaměstnání • 'ulu

šeptat

šimrat 'ene • fakaene

šířka laulahi

šití tui

škapulíř sikapulalio

škola fale ako • kolesio fr. collège

škrábat fevau

šlacha ivi

šlehat haha něčím

špatný agakovi povahou • kovi • lotokovi

špendlík hui

špičatá tyč huo hoka niu používaní k odstranění slupky kokosu

špičatý makivakiva být • māsila

špína 'uli

špinavý 'uli

šplhat kake

šťastný fiafia být • fīmālie • manu'ia

štědrý aga'ofa • fa'afoaki

štěrk keletupu

štěstí fiafia spokojenost • manu'ia

štíhlý mānifi

šunka alaga 'i puaka

šváb 'elelū

švagr ma'ā ve vztahu k muži

švagrová ma'ā ve vztahu k ženě

T

tabák pata • tapaka

tady henī

Tahiti Tahisi

táhnout toho

tajit fakafūfū • fufu'i

tajně fakafūfū

tajný lilo

tak feiā • fenā • fēnei

také foki • lava

takto feiā • fenā • fēnei

talíř fo 'i pa • pa

tam ai Ex.: tam je ... ~ 'e 'i ai • 'i hē

tamten 'aenā

tancovat me'e

tančit mako

tančit! ue mai! signál vedoucího v tradičním tanci k začátku tance

tanec eke tradiční, s dřevěnými tyčemi • mako • me'e

tapa gatu netkaná textilie vyráběná tradičně z kůry stromu tutu, představuje značnou hodnotu a může sloužit do určité míry jako platidlo • lafi

taro talo (Colocasia esculents)

taška kato • palasitike plastová • taga

téct hali

tedy la • leva • pe'i

těhotenství faitama

těhotná faitama být

tekutina hu'a

telefon telefoni

telefonovat telefoni

těleso fua

televize televisio

tělo kakano • sino

téměř meimei • teitei

temnota fakapō'uli • pō'uli

temný fakapō'uli

ten 'aē

tenhle 'aenī • ko'ena

tenký kauveliveli • mānifi

tento 'aē • 'aenī • 'aia • ko'eni • nei

tepna ua

teta fa'e z matčiny strany

tetování ta

tetovat fai ta

těžký faigata'a • mamafa

ticho fakalogologo

tichý fakanoanoa být • mole palalau být

tisknout 'efihi něco k něčemu

tišit fakafimālie

tkanina kie

tlačit ta'omia • teke

tlak lolomi na někoho

tlapa va'e

tleskat pāsi

tlustý být • putaputa • sino lahi člověk • sino puta člověk

tmavá 'uhi téměř černá barva

tmavý fakapō'uli

to je ko

toalety fale vao

točit fuli • takai

Tokelau Tokelau

Tonga Toga

topit se malemo

touha holi

toulat se sipanoa

toužit 'amusia po něčem • faka'amu po něčem • fia po něčem • holi

tradice talatuku

trápit fakahoha'a • fakakinakina

tráva luna

trávník luna • mala'eto

trenýrky vāva'e loto

trest tu'ā

trestat tautea

trh fakatau'aga

trhat hae

trn tala

trnitý talatala

trochu si'isi'i

trpaslík leka

trpělivost kātaki

trpět mamahi

trs banánů kau hopa

trubka pamu

trůn 'afio'aga

trvání lolotoga

tryskáč vakalele kohu

tryzna putu

třást fakagaūeūe • galulu něčím • ue něčím • třást se tekelili • tete

třída vaega školní

tuberkulóza mahaki fatafata vaivai

tučný gako • být • putaputa

tuk gako

turista tagata folau

Tuvalu Tuvalu

tužka peni • peni 'emo

tvář fofoga resp. • mata

tvoji 'au plur. 2. per. sing. • 'ou plur. 2. per. sing.

tvrdohlavý talagata'a

tvrdý fefeka charakter • mālohi • taki dřevo

tvůj hau indef. 2. per. sing. • hou indef. 2. per. sing. • tau def. 2. per. sing. • tou def. 2. per. sing.

ty ke nepřízv. sing. • koe přízv. sing.

týden vāha'a

tygr taika

tyranizovat fakahau

U

ubrousek tupenu

ucpaný māpunu být

uctívat vikiviki

uctivý faka'apa'apa

účastnit se kau

učedník tisipulo

učení akonaki

učit faiako • faka'ako • učit se ako

učitel faiako

uděláno kua fai

úder ta

udeřit haha • kini klackem a pod. • pakī po tváři • ta • tamate

udit faka'ahu

udivit fakapuna ma'uli

udivovat ōfo

udivující fakaofo

údolí potu tokalelei

uhlazený momole

úhoř tuna

ucho taliga

uchovat fakailiili • taupau

ukázat fakahā • ukázat se

ukazovat tuhi prstem

uklidit teu

ukrýt fakafūfū • lilo

ukřižovat kolusifiko

ulita figota

umazat vali

úmrtí pūluhia resp.

umučení pasio Krista

únava kinakina fyzická

unavený ga'ega'e být • vaivai

unavovat fakakinakina

únor fepualio

upadnout fakaaugafa do zapomnění a pod.

upevnit fakamālohi

úplet kofu sino

úplněk māhina lafalafa

upoutat seini'i na řetěz

uprchnout feholaki plur. • hola sing.

uprostřed 'i loto

upřímně fakaho'ikele • fakamo'oni

urazit fakatauvele někoho

určit fakapapau

úroda ta'ukai

urovnat fakatokatoka

urozenost 'aliki'aga

urozený 'aliki • tama 'aliki

usadit se heka

uschovat na'a

usilovat faiga o něco

úsměv kata

usmířit fakatokatoka

usmívat se malimali

úspora ekonomi peněz

uspořádat fakatokatoka věci, vztahy

ústa gutu

ustanovit fakanofo

ustrašený hoha být • hoha'a být, velmi

ústřice hōpū

usušený moamoa

ušetřený haohaoa být, něčeho

ušetřit tā'ofi peníze a pod.

ušpinit vali

utéct feholaki plur. • hāo • hola sing.

útěk hola

úterý feliatolu

útes lauhakau korálový

utěsnit mono

útesy 'utu

utěšovat fakafimālie

utíkat felele'i ve skupině plur.

utiskovat fakahau

utlačovat fakataga

utrhnout alasi

utrpení mamahi

utřít holo

uvařený moho

uvažování fakakaukau

uvést fakahu někam

uzdravit alasi te mahaki expr.

uzel nono'o

uznalý fakafeta'i

uznat vete

uzurpovat fa'ao

užitečný 'aoai • 'aoga být

užitek 'aoga

V

v 'i • v poledne fakaho'ata

vada mele

váha mamafa

vahadlo ama pirogy

váhat fakalākilua • fakanāu

valit fakateka něco

válka tau

vánek havili

Vánoce Po tapu

Vanuatu Vanuatu

varle tega

vařit fakamoho • moho

váš hakoutou vás všech, indef. 2. per. plur. • halua vás dvou, indef. 2. per. dual • hokoutou vás všech, indef. 2. per. plur. • holua vás dvou, indef. 2. per. dual • takoutou vás všech, def. 2. per. plur. • talua vás dvou, def. 2. per. dual • tokoutou vás všech, def. 2. per. plur. • tolua vás dvou, def. 2. per. dual

Vaše Veličenstvo 'afionā resp.

vaši 'akoutou vás všech, plur. 2. per. plur. • 'alua vás dvou, plur. 2. per. dual • 'okoutou vás všech, plur. 2. per. plur. • 'olua vás dvou, plur. 2. per. dual

Vatikán Vatikane

váza ipu

vážka pupū

vážně fakamalotoloto

včera 'anāfi

vdát se 'ohoana

vděčný fakafeta'i

vdova finetaka • vitua

věc me'a

večer afiafi • 'apō nadcházející

večerní fakaāfiāfi

věčný he'egata Ex.: věčná láska ~ ofa he'egata

věda poto

vědět 'ilo'i

vedle ki tafa

vedoucí 'ulu

vědro pākete

vejce fo 'i moa slepičí

vějíř ili

velbloud kamelo

Veličenstvo 'afio resp. Ex.: Vaše Veličenstvo ~ Tau 'Afio

Velikonoce Pāsikate

velký lahi • toe

velmi 'aupito Ex.: velmi dobrý ~ lelei 'aupito • 'elo zesiluje negativní adj. Ex.: velmi špatný ~ kovi 'elo • fa'a • lahi • 'osi

ven ki tafa

venek fafo Ex.: jít ven ~ alu ki fafo

venku 'i fafo

ventilátor pekapeka

vepř puaka

vepřové puaka maso

věrný agā Ex.: věrný Bohu

verš kupu

věřící agā • haha'i lotu katolíci a pod. • kaulotu v Boha

věřit tui

veslo foe

veslovat a'alo • foe

vesmír mālama • malamanei

vesnice kolo

vést lagiaki • taki něco n. někam • uli

veš kutu

větev va'a

vězení fale pilisoni • pilisoni

věž fale le'o strážní a pod. • fale pele se zvonem • tule

víc než dost toe

vidět sio

vidlička huki

víkend faka'osi vaha'a

vinice vite

vinný hāla člověk

víno vino

vír 'āhiohio vzdušný a pod.

víra tui

vítat faka'alofa

vítr havili slabý • matagi

vláda kovana • pule • pule'aga

vládce kovana

vládnout 'afioi • hau • pule • uli

vlajka fuka

vlákno filo • kafa kokosové

vlas fulu

vlasec ivi rybářský

vlastnit ma'u

vlastnosti alagā něčeho

vlasy fulu 'i ulu

vlaštovka kulukulu

vléci toho

vlevo fakahema

vlhký māhūhū • viki

vlídný aga'ofa

vlna galu • peau na moři

vniknout faka'auha

vnitřek loto

vnitřnosti gakāu

vnuk mokopuna

voda vai sladká • vai malie sladká

voják solia

vojín solia

vojsko fo 'i solia • fo 'i tau • kautau

volat kalaga

volba fili

volný ava být

voňavka kaloni • vai magoni

voňavý fakamagoni • kakala

vonět fakamagoni • magoni

vosa ugogo

vousatý kaukava

vousy kaukava • kava

vrátit fakaliliu • liliu něco • vrátit se foki • liliu

vražda fakapō

vraždit tāmate'i

vrhnout hodit

vrch aluga

vrchol tumutumu

vršek hili nějaké věci

vrtulník pupū

vřed 'aukau • polo • vakafoha

vstoupit hu • hufia • ulu • ulufaki

vstup koga fale huaga domu • matapā domu a pod.

všechno fuape • fuli • katoa

všemocný māfimāfi

všemohoucí māfimāfi

všeobecný fakakatoa

všichni fuli

vtip fakahua • va

vůbec ne mole 'aupito

vůle finegalo resp. • loto

vůně magoni

vůz motokā

vy kolua nepřízv., vy dva dual • kotou nepřízv., vy všichni plur. • koulua přízv., vy dva dual • koutou přízv., vy všichni plur.

výběr fili • fili mít na

vyčerpaný ga'ega'e být

vyděsit fakamataku

výdrž kātaki

vyhánět he'e

vyhladovělý hālofia být

vyhnat fakataga

vyhodit kapu někoho • laku ki tu'a

vyhrabat huke

vycházet felōgo'i dobře, s někým

východ mata la'a strana

vyjít hopo slunce, hvězdy a pod. • kake nahoru

výkal ta'e

výkaz logo

vyklizený lau'atea

vykopat huke • utu plodiny

vykoupit fakama'uli člověka

Vykupitel fakama'uli

vyléčit alasi te mahaki expr.

vyměnit fetogi • feto'o'aki

vymetat tafi

vynadat tauvele

vynikající lelei 'aupito • lelei osi

vypadat gali jako

vypnutý mate proud a pod.

vyprávění fagana

vyprávět 'a'au fig. • palapalalau • tala

vyprázdnit faka'ago

vyptávat se 'eke

vypůjčit si nono • to'o fakatemi

vyrábět gaohi

vyrobit fakatupu

výročí 'ahotupu

vyrovnat 'atu věci v řadě a pod.

vyrýt togi nápis a pod.

vyskočit hopo

vyslanec faifekau

výsledek fua

vyslovit pu'aki

vyslyšet fakafinegalo resp. • tali

vysmívat se fakahuahua

vysoko ki 'oluga

vysoký mā'oluga

vystavený agina být, větru

vystrašit fakamataku

vysvětit fakanofo kněze

vysvětlit 'a'au fig. • fakamahino • fakamālama • fakamatala

výšina aluga

vytáhnout kape'i

vytékání hali

vytékat hali

vytrhnout alasi • utu ze země

vytrvalý tagata fa'afai člověk

vytvářet gaohi

vytvořit fakatupu

vyučovat akonaki • faiako • faka'ako

využít faka'aoga

využití faka'aoga

vyvést kape'i

vyvíjet se faka'au'au směrem k něčemu

vyvrhnout fakagakau vnitřnosti

vyvrtnutý 'i být

vyvýšení aluga

vyvýšit 'avake

vyzdvihovat se ake

vyznat vete

vzácný ma'ugata'a

vzbudit fafagu • vzbudit se 'ala • fakaāke • ōfo

vzdálenost vaha

vzdálený mama'o být

vzdávat chválu fakafeta'i

vzdávat slávu fakakololia

vzduch 'aele

vzhled 'alo'alo • 'ata • fofoga resp. • mata

vznešenost 'afio resp.

vznešený faka'aliki

vzor fa'fa'itaki'aga příklad

vzpomenout si fakamanatu

vzpomínat manatu • vovoi v dobrém

vzpomínka manatu

vztek pukea

vztyčit fakatu'u

vzývat fetapā

W

Wallis Fenua fig. • 'Uvea původní jméno ostrova

wallisský faka'uvea • 'uvea

wallisština lea faka'uvea

Z

z 'i něčeho • 'i značí příslušnost části k celku Ex.: prasečí kýta ~ alaga 'i puaka • mai Ex.: Odkud přicházíš? ~ 'Eke ha'u maifea? • z ničeho nic fokifā

za ki muli

zabalit fakakofu • kofukofu balíček a pod. • takai

zabít fakapō • matehi • mate'i sing. • tamate

zabití fakapō

zabránit 'ehi • he'ehi • lolomi

zabrzdit tā'ofi

začátek kamata'aga

začernit faka'uli

začít kamata

záda tu'a

zadek muli • 'ufa

zadní část muli

zadusit ta'omia

zahrada 'ōloto

záchod fale vao

záchrana tokoni

zachránit fakahāo • fakama'uli život • zachránit se hāo

záchvat puke nemoci

zakázaný tapu

zakázat 'ehi • he'ehi • tapu'i

základ tafito

základní vzdělání ako tāfito

zákon lao

zakončený 'osi být

zákoník sekelipa člověk

zakopat tanu

zakouřený 'ahuia být

zakouřit faka'ahu

zákrok faito'o lékařský

zakrslý kihi • leka

zakrýt 'aofi • 'u'ufi

zákusek me'a malie

zalévat afugia květiny a pod.

zalidnit fakahaha'i

záloha avosi část platby

založit fakanofo

zaměstnání gāue

zametat hiko

zámožný koloa'ia

zamračeno 'ao'aoa obloha

zanedbávat fakaau

zánět polo

zaniknout fakaaugafa

západ potumuli ostrova Wallisu • uesite

zápach feo z ryb

zapáchat 'elo • feo rybami

zapálit fakakakaha • tutu • zapálit umu 'afu

zápas fagatua

zapírat fakafisi

zaplétat

zapomenutý galo být

zarostlý kaukava vousy • vaoa být, rostlinami • zarostlý kokosovými palmami niua být

záře huhulu

září sepetepeli

zářit fakahuhulu • gigila

zasadit to

zasažený alasia být

zaseknutý efihia být

zásoby taugā jídla

zastavit matehi motor • tā'ofi • tuku • zastavit se tu'u

zastínit fakapō'uli

zastřešit 'ato dům

zástup tokolahi

zastupovat fakafofoga zemi a pod.

zasvěcený fakatapu

zasvětit fakatapu

zašpičatit fakamata

zašpinit faka'uli • vali

zatáčka afega

zatajovat fakaakiakimuli

zatemnit fakapō'uli

zatím ne he'eki

zatímco manu • mokā

zatočit afe'i na cestě • takai

zatvrdit se fakafefeka

zavalený efihia být

zavazadla uta

zavázat nono'o

zavěsit tau

záviděníhodný 'amusia

závist fakafinenonofo • maheka

závistivý fakafinenonofo

zavraždit fakapō

zavřený māpunu být

zazátkovaný māpunu být

zázrak milakulo

zbitý akilaloa být • vaivai

zboží koloā

zbytečný noa

zbytek toega

zbytky jídla toega kai

zdát se gali • lagi • moemisi sen

zdolat fai něco

zdraví malolō dobré

zdravit faka'alofa • fakamalō

zdravý haohaoa být

zdvořilý faka'apa'apa

zelená lanumata

zelenomodrá 'ui

zelený mata nedozrálý

země fenua • kele • kelekele • lalolagi celá

zemětřesení mafuike

zemřít fagona fig • fai resp. • femāte'i plur. • mate

zéva ga'ega'e

zhaslý mate světlo a pod.

zhasnout matehi světlo, oheň, apod.

zhltnout folo

zhoršit se 'āsili

zhruba 'apē

zídka

zima mokosia být • momoko

získat ma'u

zítra apogipogi • zítra ráno apogipogi 'uhu

zjevit faka'asi myšlenku a pod.

zkazit fakahehema člověka a pod.

zkažený popo

zklamat lavaki'i

zkopírovat hiki

zkoušet 'ahi'ahi něco • sivi žáka a pod.

zkouška faipepa • maveu životní a pod. • sivi ve škole a pod.

zkrátit fakanounou

zkusit faifaiga'i • fakalave něco

zlato aulo

zlo kovi

zloba 'ita

zloděj tagata kaiha'a

zlomenina fasi

zlomený mafoa

zlomit fasi

zlořečit faitutuku

zlost hāūhāū resp.

zlý agakovi • kovi • lotokovi člověk

změkčit fakamakalūlū

změna feliliufaki

změnit liliu • mafuli stranu, názor

zmítaný galulu být

zmítat galulu něčím

zmrtvýchvstání tu'uake

značka fakailoga • 'iloga

znak fakailoga • fakama'iloga • 'iloga

znamení mana

známka sitapa poštovní

známý iloa být, fakt a pod. • iloa něčím • lau'ia něčím

znát 'ilo'i

znechucení fakalialia

znechucený fiu být něčím

znechucovat fakafiu

znechutit fakalialia

zneklidňovat fakahoha'a

znemožnit tā'ofi něco

znepokojit 'ehu

znepřátelený fakafekovi'aki být

zničený popo

zničit 'auha • fakaauau • fakamole • maumau'i

znovu toe

zobák gutu

zotročit fakakaugana

zpěv hiva • u'ua kohoutí

zpívat hiva

zploštit fakalafalafa

zpodobnění fakatātā

zpomalit tā'ofi

zpověď kōfesiō

zpoždění tuai

zpráva fagonogono • fekau • logo

zpravodaj kumi logo

způsob aga

zpustošit fakamole

zrada kakā

zradit kakā • lavaki'i

zralý momoho

zranění lavea

zranit tauvele

zrcadlo sio 'ata

zrnko fisi 'i 'one písku

zrno pulapula

zručný faiva

zředěný vaivai nápoj

zticha fakalogologo být

ztichnout na'a

ztracený puli být

ztratit se puli

ztrestat fakatu'ā

ztvrdnout fakafefeka

zub nifo

zubař tōketā to'o nifo

zúčastnit se fakakau

zůstat nofo sing. • nonofo plur. • toe • zůstat pannou fakataupo'ou

zvědavý fia ilo'i me'a fuli být expr.

zvednout hiki • loku • zvednout se mahiki • tu'u

zvětšení tupu

zvětšit fakalahi • zvětšit se 'āsili

zvíře manu

zvířecký fakamanu

zvláštní faikehe • kehe

zvolit si fili

zvon pele

zvonice fale pele • tule

zvonit ta pele na zvon

zvracet lua

zvyk aga • aga 'i fenua • māhani

zvykat si fakamāhani

zvyknout si māhani

Ž

žába kelenui

žádat kole • nono • žádat o odpuštění hu

žádost kole

žák tama ako

žalm pesalemo

žaludek kete • manava

žárlivost fakafinenonofo • fua'ā

žárlivý fakafinenonofo • maheka

žebrat nono

žebřík tu'uaga

železo ukamea

želva fonu

žena fafine • fafine 'ohoana vdaná • fafine takape svobodná • finematu'a starší • finemui mladá, před. krásná • 'ohoana vdaná

ženský fakafafine

žert va

židle heka'aga

žíla ua

žít laumālie • ma'uli

živit fāgai

živitel tautama

život ma'uli

živý ma'uli

žízeň fia inu mít

žížala unukele

žláza tega

žlutá legalega

žralok 'aga • fa'emi ž. lagunový

žvýkat gau • mama