Mluvčí: Elda

Jazyk Trinitario wiki ethnologue
Aravacká jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Muejare ma Tata ma Chicha machanewuo Espiritu Santu. Amén

Otčenáš

Tatá viosjenú piou o té anumo nnko. Santura to pijare piutesja oni viti to pie'e, ataré n'noka to pie'e wuo ojsné té pjuoka. Pjosé ene té anumo pirokavi witi sache topanú tamutú sachono katajisjavi vie'e vejchjiscrawuo nuti n'noko kowuacoto pecatú namuchucha no teppiaono wuo kuschokuovi wuo wiopipaka koskuavi to pachijisne. Amén

Zdrávas Maria

Tata nkatajisja veno Mariya. Koi'e to sie'e gracias ñi Tatá ñenjái pie'e ventito piti namutú no senonó y ventito to tou te pie ipnñuri ma Jesus. Santa Mariya, mueno ma Tatá catajikowui viti pecatúmore to hora e topo tó hora te vepenapo. Amén

Sláva Otci

Ñi ye'e Gloria ma Tatá, ni ye'e gloria ma Chicha, ni ye'e gloria ma ye'e Machanewuo. To tanecuo to hora fuiti tamutú tamecucho ta nexchira. Amen

Apoštolské vyznání víry

Sopo matata chope tupará'o ñi noco to anumo eto to pjoié. Nsopo ma Jesus etona ñi chicha vie e viosjenu ñi nockri'i te ñicuna ñi tecpiaco to gracia to ñachanewuo santu chucko su veno Mariya Virgén ñi co'otoco ene ñi nocpo ene Poncio Pilato na noppo te cruchus tepe nopo na nojnopó tiompo te gsienó. Te pona sache techepucpo ene una mutu no tepenonpó chupnopo te anumo tejappo ñiye'e sopa, ma tata. Chuteckiore ñin hoire no túp, erecono enepo no tepenonpó. Nsopo to vie viachanewuo Santu, to santa recia catolica, no cometotojigkuono no santono, to viata giwuo to pecatu, to vechepujpo to vechereji, to wachanewuo taneckuo. Amen